ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας

Με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου στη 1 το μεσημέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, υπό την προεδρία της αρμόδιας αντιδημάρχου κας Βασιλικής Ψυχράμη.

Τα μικρού ενδιαφέροντος θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1.    Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.    Περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Σολωμού της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
3.    Έγκριση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017 στον Δήμο Αιγιαλείας.
4.    Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην περιοχή της παραλίας Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε Ακράτας.
5.    Περί κοπής δένδρου στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
6.    Περί κοπής τεσσάρων δένδρων (ξερών ευκαλύπτων) στην παραλιακή οδό της Τ.Κ Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.

Saitis Home Έπιπλα