ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κλειστή απόψε η Νέα Εθνική Οδός από Ρίο έως Σελιανίτικα

Στο πλαίσιο εργασιών σκυροδέτησης τεχνικού επικάλυψης (lane cover) μεταξύ των χ/θ. 197+650 και χ/θ. 197+900 της Ν.Ε.Ο και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

1.Ολιγόωρο νυχτερινό αποκλεισμό της κατεύθυνσης προς Αθήνα από τον Α/Κ. Ρίου (χ/θ. 206+500) έως τον Α/Κ. Σελιανιτίκων (χ/θ. 183+000) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Πατρών, με εκτροπή της διεξαγόμενης κυκλοφορίας προς Π.Ε.Ο., για εργασίες σκυροδέτησης τεχνικού επικάλυψης (lane cover) μεταξύ των χ/θ. 197+650 και χ/θ. 197+900 της Ν.Ε.Ο.

2.-Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν στην εκτροπή της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Αθήνα από τον Α/Κ Ρίου (χ/θ.206+500) έως τον Α/Κ. Σελιανιτίκων (χ/θ. 183+000) της Ν.Ε.Ο. προς την Π.Ε.Ο που προγραμματίζεται από ώρα 22:00 βραδινή της Τετάρτης 22.02.2017 έως ώρα 06:00 πρωινή της επόμενης (23.02.2017) με εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος την Πέμπτη 23.02.2017 κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

3.- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

4.- Επιπλέον με μέριμνα της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με πρόσφορο μέσο (διαδικτυακός τόπος Παραχωρησιούχου, ενημέρωση από τους εισπράκτορες των διοδίων, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων κλπ) ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.»

Saitis Home Έπιπλα