ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δικαιολογητικά για άδειες τροφίμων και ποτών στα περίπτερα της Αιγιάλειας

Από το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Εμπορίου του Δήμου Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι:

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες Περιπτέρων του Δ. Αιγιαλείας προκειμένου να εφοδιαστούν με την απαραίτητη άδεια Τροφίμων και Ποτών που απαιτείται, να προσκομίσουν στην Δ/νση Υγείας Πατρών (Κανάρη 44-Πάτρα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Άδεια Περιπτέρου
Β) Σχεδιάγραμμα διάταξης των ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία-καταψύκτες) και προσθηκών έκθεσης των προς πώληση ειδών, με αποτυπωμένο αναλυτικό διάγραμμα ροής, της δραστηριότητας της επιχείρησης.
Γ) Τοπογραφικά διαγράμματα, στα οποία θα απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, το κουβούκλιο, ο περιβάλλων χώρος και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος, ως και το εμβαδόν που καταλαμβάνουν, υπογεγραμμένα από μηχανικό .
Δ) Δύο φωτογραφίες
Ε) Φωτοτυπία του πιστοποιητικού υγείας του ιδιοκτήτη του περιπτέρου.

Print