ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σύλλογος Πολυτέκνων Αιγιαλείας: "Σταματήστε να τιμωρείτε τους πολυτέκνους"

ΕΛΛΑΔΑ SOS - ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ

Για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατέβηκαν κάτω από το όριο των 100.000 το 2013 και ήσαν μόλις 94.134, ενώ οι θάνατοι ήσαν 111.794, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 17.660!

Την τελευταία πενταετία οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 89.584 όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α  ΕΤΟΣ    ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ    ΘΑΝΑΤΟΙ

  1    2011    106.428      111.099
  2    2012    100.371      116.668
  3    2013    94.134        111.794
  4    2014    92.149        113.740
  5    2015    91.847        121.212
      

ΣΥΝΟΛΑ      484.929       574.513

Δηλαδή, δύο πόλεις του μεγέθους της Βέροιας και της Κοζάνης εξαφανίστηκαν εντελώς αθόρυβα χωρίς να μεσολαβήσει πόλεμος ή φυσική καταστροφή.

Από 1/1/2016 έως 3/11/2016, οι θάνατοι ανήλθαν σε 88.989, ενώ οι γεννήσεις είναι μόλις 69.488, δηλαδή οι θάνατοι υπερέχουν κατά 19.501!!! Τέτοιος δημογραφικός κατήφορος δεν υπήρξε άλλη φορά.

Η πραγματική όμως συρρίκνωση του πληθυσμού είναι περισσότερο δραματική γιατί στον αριθμό των γεννήσεων συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις στα ελληνικά Μαιευτήρια και από τις αλλοδαπές (γύρω στο 15%), οπότε ο αριθμός των γεννήσεων από Ελληνίδες μητέρες είναι κατά πολύ μικρότερος.

Η δημογραφική κατάσταση της χώρας μας καθίσταται εφιαλτική, εάν υπολογίσει κανείς την παρατηρουμένη μετανάστευση κυρίως νέων ατόμων. Ο εκτιμώμενος αριθμός εξερχομένων Ελλήνων μεταναστών στα έτη 2012, 2013 και 2014 ήταν αντίστοιχα 124.694,  117.094, 106.804 άτομα.

Στις ίδιες χρονιές οι εισερχόμενοι μετανάστες με Ελληνική υπηκοότητα ήταν 26.194, 26.644 και 29.503 άτομα αντίστοιχα. Υπεροχή δηλαδή των εξερχόμενων Ελλήνων μεταναστών κατά 266.251 άτομα, από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό είναι νέοι επιστήμονες με ελάχιστες έως καθόλου πιθανότητες επαναπατρισμού τους στο μέλλον.

Τη ζοφερή δημογραφική κατάσταση της χώρας μας επιτείνει και η ηλικιακή σύνθεση του Ελληνικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, το έτος 2015 ο Ελληνικός πληθυσμός ήταν ο 6ος πιο γηρασμένος στον κόσμο με προοπτική το 2030 να ανέλθει στην 5η θέση, έχοντας ως μέση ηλικία τότε τα 49 έτη. Το δε ΔΝΤ επισημαίνει σε πρόσφατη μελέτη του: «... τα επόμενα χρόνια το εργατικό μας δυναμικό θα γεράσει παραπάνω, με την παραγωγικότητα να πέφτει συνολικά στην ευρωζώνη, αλλά στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, το πρόβλημα θα είναι οξύτερο. Μελέτη η οποία αναρτήθηκε στο Blog του ΔΝΤ, εξετάζει τις συνέπειες από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού στην ευρωζώνη. Διαπιστώνει αρχικά ότι τις επόμενες δύο δεκαετίες, το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας από 55 έως 64 ετών αναμένεται να αυξηθεί από το 15% στο 20% του εργατικού δυναμικού με άμεσες επιδράσεις στην παραγωγικότητα.»

Αφού η(συν)κυβέρνηση σε όλα τα μέτρα που έλαβε μέχρι τώρα ουδεμία μέριμνα επέδειξε για τους πολυτέκνους, αλλά αντιθέτως επιδείνωσε την κατάσταση της, όπως έγινε με τον ΕΝΦΙΑ, όπου επεβλήθη συμπληρωματικός φόρος σε όσους έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ, αφού από το ίδιο ποσό και άνω πληρώνουν και οι άγαμοι, καθώς και στις περικοπές που επιβλήθηκαν σε μισθούς και συντάξεις αδιακρίτως αν αυτοί είναι άγαμοι ή πολύτεκνοι, κατά παράβαση του Συντάγματος μας.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 314/2007 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίνοντας τα της απονομής σύνταξης στον χήρο πατέρα, που ελάμβανε το επίδομα και ο ΟΓΑ αρνήθηκε να του χορηγήσει τη σύνταξη, βάση της οποίας:

«Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 1892/90, οι παροχές του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο το επίδομα, όσο και η ισόβια σύνταξη, έχουν τον χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για την δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του οξέως δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Η χορήγηση δε της συντάξεως αποτελεί επί πλέον κίνητρο προς τους γονείς, δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση προς αυτούς δεν θα παύσει να χορηγείται λόγω της ηλικίας των τέκνων.
Κατ' ακολουθίαν, για να είναι πλήρης και λυσιτελής η συνταγματικώς επιβαλλόμενη προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, η ισόβια σύνταξη πρέπει να καταβάλλεται και στον επιζώντα σύζυγο (πατέρα), σε περίπτωση θανάτου της συζύγου του ή για την ταυτότητα του λόγου, και στην περίπτωση που αυτός λαμβάνει το επίδομα και όλα τα τέκνα του συμπληρώσουν το 23° έτος της ηλικίας τους»
Συνεπώς το επίδομα και η σύνταξη προς την πολύτεκνη μητέρα και το επίδομα του τρίτου παιδιού δεν αποτελούσαν « κοινωνικά ή οικογενειακά ή προνοιακά επιδόματα», αλλά είχαν τον χαρακτήρα κινήτρου για την ενθάρρυνση των νέων ζευγαριών προκειμένου ν' αποκτήσουν παιδιά, εν όψει του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος μας. Όλα αυτά βέβαια οι (συγ)Κυβερνήσεις τα έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων της.

Τα μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και συγκεκριμένα:
1.    Να καθιερωθεί για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20% προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως ισχύει για τις προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3454/2006) προηγουμένων στις τοποθετήσεις των πολυτέκνων γονέων, που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται.
Το παραπάνω ποσοστό του 20% να διατηρηθεί και όχι να μειωθεί όπως επιχειρεί να πράξει η Κυβέρνηση κατά τρόπο απαράδεκτο, μειώνοντας το ποσοστό των πολυτέκνων από το 20% στο 15% και των Τριτέκνων από το 10% στο 7%!!!
2.    Να καθιερωθούν ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή που είναι πλησιεστέρα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους.
3.    Να συμπεριληφθούν και οι Οργανώσεις των πολυτέκνων, όπως γινόταν για 30 χρόνια, στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κ.λπ. (που χορηγούνται για της Ε.Ε. ως βοήθεια), που τους έθεσε εκτός η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β/14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να  στερούνται των προϊόντων αυτών. Περαιτέρω να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για τη διανομή των προϊόντων αυτών.
4.    Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 και του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013, θεσπίστηκε φόρος πολυτελούς διαβιώσεως για όσους κατέχουν αυτοκίνητα 1.928 κ.ε, και άνω. Δεν προβλέπεται όμως εξαίρεση για τους πολυτέκνους, οι οποίοι εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια αγόρασαν ένα αυτοκίνητο, για την ασφαλή μεταφορά της οικογενείας τους, που είναι κατ' ανάγκη 7θέσιο ή 9θέσιο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας και είναι τουλάχιστον 2.000 κ.ε. Κατόπιν τούτου επιβάλλεται να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από το φόρο πολυτελείας.

Τα μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος.
1.    Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων και Πολυτέκνων.
2.    Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και η εξαίρεση των γραφείων των πολυτεκνικών Συλλόγων από τον παραπάνω φόρο. Είναι αδιανόητο να φορολογείται ο πολύτεκνος και να υποχρεούται στην καταβολή ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία του και συμπληρωματικού φόρου όταν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως αυτό θεσπίστηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4389/2016. Δηλαδή ο άγαμος δεν πληρώνει συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ και το ίδιο ποσό ισχύει και για τον πολύτεκνο με όσα παιδιά και αν αυτός έχει.
3.    Να επανέλθει το αφορολόγητο των παιδιών, όπως καθορίσθηκε με τον Ν. 3842/2010 ( ΦΕΚ 58Α/23-4-2010) στις 25.500 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και να θεσπισθεί επί πλέον τουλάχιστον 5.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον τέκνα.
4.    Να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς.
5.    Ν απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από την εισφορά αλληλεγγύης, που θεσπίστηκε με το άρθρο 112 του Ν. 4387/2016.
6.    Να βελτιωθεί το έντυπο Α21 που συμπληρούται από τους δικαιούχους των πολυτεκνικών επιδομάτων εις τρόπον ώστε να αναγράφει ο δικαιούχος των επιδομάτων αυτών, εάν έχει την πολυτεκνική ιδιότητα.
Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει το «αλαλούμ» που παρατηρείται σήμερα, να μη γνωρίζει δηλαδή κανείς πόσοι πολύτεκνοι λαμβάνουν επίδομα και εάν πράγματι αυτοί που το λαμβάνουν έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα.
7.    Επιβάλλεται η άμεση κατάργηση των μειώσεων των κάθε μορφής επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων των Μετοχικών ταμείων και του Εφάπαξ που χορηγούνται στους πολύτεκνους συνταξιούχους. Είναι γνωστό ότι οι πολύτεκνοι, είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν ευθύνονται για την κατάντια των ασφαλιστικών μας ταμείων. Αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο και μια νότα αισιοδοξίας.
8.    Να επιτραπεί στον πολύτεκνο συνταξιούχο η εργασία, χωρίς περικοπή της σύνταξης, βάσει της περ. 6 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπου επιτρέπεται η εργασία άνευ περικοπής της σύνταξης τους, εφόσον ένα τουλάχιστον τέκνο τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Μανώλης Καραΐσκος

Πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων Αιγιαλείας

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ