ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο της Πατρών - Αθηνών

Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών κατασκευής τμήματος του βορείου κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, η αστυνομία αποφάσισε:

1. Την παράταση της υπ'αριθ. 103Α/2016 (αριθ. πρωτ. 2501/10/73-γ) από 05.09.2016 Απόφασης Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας περί προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας μακράς διαρκείας, από χ/θ. 197+150 έως χ/θ 199+850 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Πατρών για την κατασκευή τμήματος του βορείου κλάδου του νέου αυτ/μου συμπεριλαμβανόμενου του βόρειου τμήματος της ΚΔ-341,με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις αυτής έως 31.12.2016.

2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη την διάρκεια των εργασιών υπό την επίβλεψη τουΑνεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ ΠΕ & ΒΕ και της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.


Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων αποφασίζεται από την αστυνομία η παράταση ισχύος της υπ'αριθ. 111Α/2016 (αριθ. πρωτ. 2501/10/81-γ) από 26-07- 2016 απόφασης περί προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας, στις εν θέματι χ/θ έως 31-12- 2016 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.

Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αυτ/μων Κορινθίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δύναται να προτείνει τροποποίηση εφαρμογής διαφόρων εργασιών, ανάλογα με τις κρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες ή τον επικείμενο κυκλοφοριακό φόρτο.

Στα πλαίσια εργασιών μεταξύ των χ/θ. 184+950 και χ/θ. 185+850 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Πατρών, για την ανακατασκευή των γεφυρών Φοίνικα Β-321 και Καμαρών Β-322 και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε η παράταση ισχύος της υπ'αριθ. 291Α/2015(αριθ. 2501/10/181-α) από 10/12/2015 απόφασης Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας έως και 31/12/2016 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα