ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου από όλα τα ταμεία

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου από όλα τα ταμεία

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις  την 1η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 31 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις  την 1η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη

(Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2016 στις 27 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη)

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2016 στις 02 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη

Print