ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μηνιαίος αποκλεισμός τμήματος της Π.Ε.Ο. στην Αιγείρα λόγω κατασκευής αγωγού

Τον προσωρινό αποκλεισμό της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο ρεύμα πορείας προς Πάτρα για την κατασκευή σωληνωτού αγωγού και συγκεκριμένα στην χ/θ 60+600 έως χ/θ 61+000 της ΠΕΟ Κ-Π περιοχή Αιγείρας με έναρξη εργασιών την 20-10-2016 έως και 20-11-2016, αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας.

Οι ανωτέρω εργασίες θα ολοκληρωθούν σε τρεις υποφάσεις κατά της οποίες τα τμήματα θα έχουν μήκος 150μ., 150 μ. και 100 μ. και οι οποίες θα υλοποιηθούν διαδοχικά χωρίς χρονική υστέρηση μεταξύ τους.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται για κάθε ρεύμα πορείας, εναλλάξ στο εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο με την χρήση φορητών φωτεινών σηματοδοτών, για κάθε υποφάση.

Από τον υπεύθυνο εργολάβο θα τοποθετηθεί η κατάλληλη εγκεκριμένη σήμανση και θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό με σημαία για διευκόλυνση της κυκλοφορίας οπότε απαιτηθεί.

Από το Τ.Τ. Αιγίου θα ληφθούν μέτρα Τροχαίας.

PrintEmail

\

 

Saitis Home Έπιπλα