ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αχαΐα: Συνολικά 17 άτομα προσλαμβάνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

Στην πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26110 Πάτρα, τηλ. 2613-613 423, 2613-613 149) μέχρι και αύριο 14/10/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, επισυνάπτοντας άπαντες στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Την προκήρυξη και τις λεπτομέρειες για τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και το έντυπο της αίτησης, μπορείτε να τα δείτε πατώντας ΕΔΩ.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ