ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αυτό θα είναι το νέο τιμολόγιο "γνωριμίας" της ΔΕΥΑ για αστικά κέντρα και χωριά (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Κατά πλειοψηφία (ψήφισε "παρών" ο Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος) εγκρίθηκε χτες από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας η νέα τιμολογιακή πολιτική που θα αφορά πλέον σε όλη την έκταση του Δήμου, μετά και από την επέκταση της επιχείρησης.

Κατά την εισήγησή του προς το σώμα ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θανάσης Παναγόπουλος ανέφερε ότι τέσσερις παράγοντες ελήφθησαν υπόψιν για την κατάρτιση του τιμολογίου που θα ισχύσει αναδρομικά από 1-7-16 έως 31-12-16.

Υποστήριξε δε ότι αυτό το τιμολόγιο στην ουσία αποτελεί ένα πρώτο τιμολόγιο «γνωριμίας» των κατοίκων των γύρω Δημοτικών Ενοτήτων και θα αποτελέσει τη βάση μιας «διαβούλευσης» με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς αλλά και τις παρατάξεις ώστε να πάμε από 1-1-2017 σε νέο τιμολόγιο στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού.

Για την κατάρτιση του τιμολογίου, σύμφωνα με τον Θανάση Παναγόπουλο, ελήφθησαν υπόψιν 4 παράγοντες και συγκεκριμένα:

-Η οικονομική κατάσταση των πολιτών δεδομένης της κρίσης που μαστίζει την κοινωνία μας.
-Η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ ώστε να είναι κερδοφόρα και να μην δημιουργούνται προβλήματα.
-Η παροχή υπηρεσιών που θα πρέπει να είναι καλή για τον πολίτη με αμεσότητα σε περιπτώσεις βλάβης κλπ.
-Η προστασία του περιβάλλοντος δεδομένου ότι με την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού για όλη την Αιγιάλεια δίνεται τεράστια ανάσα στον Κορινθιακό γενικότερα.

Ακολούθησε η παρουσίαση της πρότασης από τον διευθυντή της ΔΕΥΑ κ. Παναγιώτη Παναγόπουλο.

Τελικά η εισήγηση πέρασε κατά πλειοψηφία με τον Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλο να δηλώνει «παρών» και να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου η απόφαση αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Είναι τα ακόλουθα:
Τ.Κ. Αιγείρας, Τ.Κ. Ακράτας, Τ.Κ. Κραθίου, Τ.Κ. Παραλία Πλατάνου, Τ.Κ. Ποροβίτσης, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, Δ.Κ. Διακοπτού, Τ.Κ. Ελαιώνος, Τ.Κ. Ελίκης, Τ.Κ. Νικολεϊκων, Τ.Κ. Ριζομύλου, Τ.Κ. Ροδιάς, Τ.Κ. Τραπέζης, Τ.Κ. Ζήριας, Τ.Κ. Καμαρών, Τ.Κ. Νέου Ερινεού, Δ.Κ. Ροδοδάφνης, Τ.Κ. Λόγγου, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.

Πάγιο τέλος ανά έτος: 100,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24%=124,00 ευρώ, τελικό ποσό πληρωμής
Δωρεάν, 300 κυβικά ετήσια κατανάλωση νερού

Κλίμακα χρέωσης κυβικών:
Από 301-600 κυβικά
Αξία ύδρευσης 0,14 ευρώ /κυβ. + ειδικό τέλος (80%) 0,11 ευρώ/κυβ. =τελική τιμή 0,25 ευρώ/κυβ.
Από 601-1.000κυβικά
Αξία ύδρευσης 0,28€ + ειδικό τέλος (80%) 0,22 ευρώ/κυβ.=τελική τιμή 0,50 ευρώ/κυβ.
Από 1.000 κυβικά και άνω
Αξία ύδρευσης 0,44 ευρώ/κυβ.+ ειδικό τέλος (80%) 0,36ευρώ/κυβ.=τελική τιμή 0,80ευρώ/κυβ.

Οι παραπάνω τελικές τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13% η αξία ύδρευσης και 24% η αξία του ειδικού τέλους. Κατανάλωση μεγαλύτερη των 300 κυβικών ανά έτος επιβαρύνεται με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού.
Έκδοση λογαριασμών ανά τρίμηνο (3 λογαριασμοί έναντι) και εκκαθάριση στο τέλος του έτους (τέταρτο τρίμηνο). (Στην τελική τιμή ανά κυβικό συμπεριλαμβάνεται το ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού).

ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΧΩΡΙΟΥ
Πάγιο τέλος ανά έτος: 80,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24%=111,60 ευρώ-τελικό ποσό πληρωμής.
Δωρεάν 300 κυβικά ετήσια κατανάλωση νερού.
Κλίμακα χρέωσης κυβικών:
Από 301-600 κυβικά
Αξία ύδρευσης 0,14 ευρώ /κυβ. + ειδικό τέλος (80%) 0,11 ευρώ/κυβ. =τελική τιμή 0,25 ευρώ/κυβ.
Από 601-1.000κυβικά
Αξία ύδρευσης 0,28€ + ειδικό τέλος (80%) 0,22 ευρώ/κυβ.=τελική τιμή 0,50 ευρώ/κυβ.
Από 1.001 κυβικά και άνω
Αξία ύδρευσης 0,44 ευρώ/κυβ.+ ειδικό τέλος (80%) 0,36ευρώ/κυβ.=τελική τιμή 0,80ευρώ/κυβ.
Οι παραπάνω τελικές τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13% η αξία ύδρευσης και 24% η αξία του ειδικού τέλους. Κατανάλωση μεγαλύτερη των 300 κυβικών ανά έτος επιβαρύνεται με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού.
Έκδοση λογαριασμών ανά τρίμηνο (3 λογαριασμοί έναντι) και εκκαθάριση στο τέλος του έτους (τέταρτο τρίμηνο). (Στην τελική τιμή ανά κυβικό συμπεριλαμβάνεται το ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού).

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ-ΛΙΝΑ-ΣΤΑΒΛΟΙ
Πάγιο τέλος ανά έτος: 45,00€ συν ΦΠΑ 24%=55,80 ευρώ-τελικό ποσό πληρωμής.
Δωρεάν 300 κυβικά ετήσια κατανάλωση νερού.

Κλίμακα χρέωσης κυβικών:
Από 301-1000 κυβικά
Αξία ύδρευσης 0,12 ευρώ /κυβ. + ειδικό τέλος (80%) 0,10 ευρώ/κυβ. =τελική τιμή 0,22 ευρώ/κυβ.
Από 1001-2000κυβικά
Αξία ύδρευσης 0,14€ + ειδικό τέλος (80%) 0,11 ευρώ/κυβ.=τελική τιμή 0,25 ευρώ/κυβ.
Από 2.001-3000 κυβικά
Αξία ύδρευσης 0,33 ευρώ/κυβ.+ ειδικό τέλος (80%) 0,27ευρώ/κυβ.=τελική τιμή 0,60ευρώ/κυβ.
Από 3001και άνω
Αξία ύδρευσης 0,67 ευρώ/κυβ.+ ειδικό τέλος (80%) 0,53ευρώ/κυβ.=τελική τιμή 1,20ευρώ/κυβ.

Οι παραπάνω τελικές τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13% η αξία ύδρευσης και 24% η αξία του ειδικού τέλους. Κατανάλωση μεγαλύτερη των 300 κυβικών ανά έτος επιβαρύνεται με ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού. Έκδοση λογαριασμών ανά τρίμηνο (3 λογαριασμοί έναντι) και εκκαθάριση στο τέλος του έτους (τέταρτο τρίμηνο). (Στην τελική τιμή ανά κυβικό συμπεριλαμβάνεται το ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Ετήσιο Πάγιο τέλος: 50,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24% =62,00 ευρώ-τελικό ποσό πληρωμής

Κλίμακα χρέωσης κυβικών:
                                Αξία ύδρευσης      +    ειδικό τέλος 80%    =    τελική τιμή
Από 1-50m3              Δωρεάν
Από 51-250m3         0,23ευρώ/κυβ.           0,18ευρώ/κυβ.               0,41ευρώ/κυβ.
Από 251-1000m3     0,33ευρώ/κυβ.           0,27ευρώ/κυβ.               0,60ευρώ/κυβ.
Από 1001 +m3        0,50ευρώ/κυβ.           0,40ευρώ/κυβ.               0,90ευρώ/κυβ.

Σημείωση:
Στους επαγγελματικούς χώρους όπως Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, χώροι εστίασης, ξενοδοχεία, υποχρεούται κάθε τέλος του έτους όπως προσκομίζουν στην ΔΕΥΑ αποδείξεις εκκενώσεων βοθρολυμάτων, ποσότητας ίσης με το 60% της κατανάλωσης νερού που έχει καταγραφεί στο υδρόμετρο.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Ετήσιο πάγιο τέλος: 80,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24%=99,20 ευρώ-τελικό ποσό πληρωμής.
Πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ, έκπτωση 50% επί της αξίας κατανάλωσης νερού.
Στους τρίτεκνους έκπτωση 35% επί της αξίας κατανάλωσης νερού
Το ανωτέρω ισχύει για μία οικιακή παροχή.


ΠΟΛΕΙΣ
Καταναλωτής της πόλης του Διακοπτού, Αιγείρας, Συμπολιτείας, Ερινεού με ετήσια κατανάλωση 400 κυβικά, με το ισχύον τιμολόγιο του Δήμου

 

Ετήσιο πάγιο

35,00€

1-250 κυβ.(250Χ0,23)

57,50€

251-400κυβ. (150Χ0,40)

60,00€

ΦΠΑ παγίου (35,00Χ24%)

8,40€

ΦΠΑ κυβικών (117,5Χ 13%)

15,27€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

176,17€Προτεινόμενο τιμολόγιο ΔΕΥΑ με ετήσια κατανάλωση 400 κυβικά, πόλης Διακοπτού, Αιγείρας, Συμπολιτείας, Ερινεού.

 

Ετήσιο πάγιο

100,00€

1-300 κυβικά

Δωρεάν

301-400κυβ. (100Χ0,14)

14,00€

Ειδικό τέλος 80% (14,00Χ80%)

11,20€

ΦΠΑ παγίου (100,00Χ24%)

24,00€

ΦΠΑ κυβικών (14,00Χ13%)

1,82€

ΦΠΑ ειδ.τέλους (11,20Χ24%)

2,69€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

153,71€


Μείωση προτεινόμενου τιμολογίου (%) = 12,75%

ΠΟΛΗ ΑΚΡΑΤΑΣ

Καταναλωτής πόλης Ακράτας με ετήσια κατανάλωση 400 κυβικά, με το ισχύον τιμολόγιο του Δήμου.

 

Ετήσιο πάγιο

35,00€

1-250 κυβ.(250Χ0,25)

62,50€

251-400κυβ. (150Χ0,40)

60,00€

ΦΠΑ παγίου (35,00Χ24%)

8,40€

ΦΠΑ κυβικών (122,5Χ 13%)

15,90€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

181,80€Προτεινόμενο τιμολόγιο ΔΕΥΑ για την πόλη της Ακράτας με ετήσια κατανάλωση 400 κυβικά

 

Ετήσιο πάγιο

100,00€

1-300 κυβικά

Δωρεάν

301-400κυβ. (100Χ0,14)

14,00€

Ειδικό τέλος 80% (14,00Χ80%)

11,20€

ΦΠΑ παγίου (100,00Χ24%)

24,00€

ΦΠΑ κυβικών (14,00Χ13%)

1,82€

ΦΠΑ ειδ.τέλους (11,20Χ24%)

2,69€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

153,71€


Μείωση προτεινόμενου τιμολογίου (%)= 15,45%

 

ΧΩΡΙΑ

Καταναλωτής τοπικών διαμερισμάτων σε Συμπολιτεία, Ερινεό, Διακοπτό, Ακράτα, Αιγείρα με ετήσια κατανάλωση 600 κυβικά, με το ισχύον τιμολόγιο του Δήμου

 

Ετήσιο πάγιο

35,00€

1-250 κυβ.(250Χ0,23)

57,50€

251-500κυβ. (250Χ0,40)

100,00€

501-600κυβ. (100Χ0,60)

60,00€

ΦΠΑ παγίου (35,00Χ24%)

8,40€

ΦΠΑ κυβικών (217,5Χ 13%)

28,27€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

289,17€Προτεινόμενο τιμολόγιο ΔΕΥΑ για τα τοπικά διαμερίσματα Συμπολιτείας, Διακοπτού, Ερινεού, Ακράτας, Αιγείρας με ετήσια κατανάλωση 600 κυβικά.

 

Ετήσιο πάγιο

90,00€

1-300 κυβικά

Δωρεάν

301-600κυβ. (300Χ0,14)

42,00€

Ειδικό τέλος 80% (300κυβ.0,11)

33,00€

ΦΠΑ παγίου (90,00Χ24%)

21,60€

ΦΠΑ κυβικών (42,00Χ13%)

5,46€

ΦΠΑ ειδ.τέλους 80% (33,00Χ24%)

7,92€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

199,98€


Μείωση προτεινόμενου τιμολογίου (%) = 30,84%

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ – ΛΙΝΑ

Καταναλωτής Αγροκτήματος-Λινού με το ισχύον τιμολόγιο του Δήμου με ετήσια κατανάλωση 2000 κυβικά

 

Ετήσιο πάγιο

20,00€

51-1000 κυβ.(950m3Χ0,25)

237,50€

1001-2000κυβ. (1000m3X 0,28)

280,00€

ΦΠΑ παγίου (20,00Χ24% ΦΠΑ)

4,80€

ΦΠΑ κυβικών (517,50Χ 13% ΦΠΑ)

67,27€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

609,57€


Προτεινόμενο τιμολόγιο ΔΕΥΑ με ετήσια κατανάλωση 2000 κυβικά ετησίως σε Αγρόκτημα-Λινό

 

Ετήσιο πάγιο

45,00€

1-300 κυβ.

ΔΩΡΕΑΝ

307-1000κυβ. (700m3Χ0,22)

154,00€

1001-2000κυβ. (1000m3X 0,25)

250,00€

ΦΠΑ παγίου (45,00Χ24% )

10,80€

ΦΠΑ κυβικών (404,00Χ 13% )

52,52€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

512,32€


Συμπεριλαμβάνεται το ειδικό τέλος 80%
Μείωση προτεινόμενου τιμολογίου (%)=15,95%

Print