ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εξαιρετικής ποιότητας τα ύδατα κολύμβησης στην Αιγιάλεια (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 362 ακτές κολύμβησης πραγματοποιούν, με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι τρεις Διευθύνσεις Υδάτων (Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕΙ.

Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση γίνεται σε 79 ακτές της Δυτικής Ελλάδας, σε 145 ακτές της Πελοποννήσου και σε 138 ακτές του Ιονίου, που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αναπτυξιακή, αισθητική και τουριστική άποψη ή σε αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Όσον αφορά στην Αιγιάλεια, στις 17 ακτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η ποιότητα του νερού θεωρείται εξαιρετική, όπως εξάλλου συμβαίνει και σε όλη την Αχαΐα.

Δείτε τον πίνακα για τις ακτές της Αχαΐας

Οι μετρήσεις γίνονται, σε όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, με συγκεκριμένη συχνότητα, μεθόδους και κανόνες και αφορούν τόσο τη μικροβιολογική, όσο και τη φυσικοχημική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και της ποιότητας των υδάτων για όλες τις ακτές αναρτώνται, συνεχώς, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: http://www.apd-depin.gov.gr, από τη διαδρομή: Ύδατα/Ακτές κολύμβησης, απ’ όπου εύκολα οι πολίτες μπορούν να έχουν πλήρη ενημέρωση.

 

Ακτές Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ακτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ακτές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Print