ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παραμένει το Υποθηκοφυλακείο στο Αίγιο - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Την παραμονή ενός Υποθηκοφυλακείου με έδρα το Αίγιο, όπου υπάρχει και έδρα πρωτοδικείου, 'δείχνει' το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που δημοσιεύτηκε πριν την οριστική κατάθεσή του στη Βουλή. Κι αυτό, διότι έγινε δεκτή η πρόταση εκ μέρους όσων συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση, προ του 'κινδύνου' να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες στην έδρα του εκάστοτε νομού, εναλλακτικά να εξεταστεί η σύσταση υποθηκοφυλακείου σε κάθε πρωτοδικειακή έδρα.

Αυτό σημαίνει, λοιπόν, πως μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, το ιστορικό Υποθηκοφυλακείο Καμαρών θα συγχωνευτεί με αυτό του Αιγίου, ενώ το Υποθηκοφυλακείο Ακράτας θα υπαχθεί στο Υποθηκοφυλακείο Καλαβρύτων.

Οι κύριες αλλαγές σε σχέση με το αναρτημένο στη δημόσια διαβούλευση ΣχΝ συνοψίζονται στα εξής:

α) σύσταση υποθηκοφυλακείου σε κάθε πρωτοδικειακή έδρα,
β) επιπλέον, σύσταση υποθηκοφυλακείων στο μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής χώρας,
γ) δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων υποθηκοφυλακείου με έκδοση ΠΔ, για την τήρηση των βιβλίων, διευκόλυνση της έρευνας, την παραλαβή πράξεων προς καταχώρηση και την παράδοση αντιγράφων και πιστοποιητικών, με βασικά κριτήρια την προσβασιμότητα και κάθε τυχόν γεωγραφική ή άλλου είδους ιδιαιτερότητα ή τυχόν λειτουργία κτηματολογικού γραφείου,
δ) διατήρηση του αρχείου από τους συμβολαιογράφους, όπου λειτουργούν μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία, για διευκόλυνση της έρευνας και της παροχής πιστοποιητικών σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Σχέδιο Νόμου

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα