ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κινούμενα τεχνητά εμπόδια στην Ανδρέου Λόντου από Δευτέρα, για να γίνει επιτέλους πεζόδρομος

Τον τελευταίο καιρό η κατάσταση που παρατηρείται στον πεζόδρομο της Ανδρέου Λόντου είναι ανυπόφορη. Αυτοκίνητα και μηχανές κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του πεζόδρομου.

Δυστυχώς η χρήση του πεζόδρομου για λόγους έκτακτης ανάγκης από τροχοφόρα και οδηγούς και για εξαιρετικές περιπτώσεις δεν έγινε σεβαστή. Αντίθετα έγινε κατάχρηση σε ό,τι αφορά στη χρήση της ήπιας κυκλοφορίας και μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για τους πεζούς και τους περαστικούς.

Για την οριστική επίλυση του παραπάνω προβλήματος ο Δήμος θα προβεί στην εφαρμογή της 589/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η οποία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και στην οποία προβλέπεται η τοποθέτηση κινούμενων τεχνητών εμποδίων στην αρχή και τέλος (συμβολή με οδό Ανδρονοπούλου) της Ανδρέου Λόντου, στην αρχή των οδών Πετμεζά και Ευθυμίου Γάτου και στην οδό Χιλιάρχου Ορεινού στη συμβολή της με την Αγ. Μελετίου από την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016.

Ο πεζόδρομος της «Ανδρέου Λόντου» όπως ορίζεται από την απόφαση 589/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου, θα παραμένει ανοικτός από 7:00 π.μ. έως και 10:00 π.μ., από 14:00 μ.μ. έως 17:30 μ.μ. για όλες τις ημέρες, εξαιρουμένων των Κυριακών και Αργιών και επιπροσθέτως από 21:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ. για τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή για για την κίνηση οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων μικρού βάρους μέχρι τεσσάρων (4) τόννων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 589/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου.-

Saitis Home Έπιπλα