ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δημοτικό Συμβούλιο "εις διπλούν" την ερχόμενη Τρίτη

Διπλή συνεδρίαση, μια ειδική και μία τακτική, πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, στις 7 μ.μ. πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ στις 7.30 μ.μ. θα πάρει σειρά η τακτική συνεδρίαση με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, η πλειοψηφία των οποίων αφορούν σε δράσεις πυροπροστασίας ενόψει θερινής περιόδου.

 

Αναλυτικά, τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Εκλογή υδρονομέα για την θερινή αρδευτική περίοδο, έτους 2016 στην Τ.Κ. Ελαιώνα για τον Α΄ τομέα ποταμός  «Κερυνίτης».
2. Aποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 119.000,00€, για την «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016».
3. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 21.068,12€, για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολ. Μονάδων καθώς και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010».
4. Έγκριση αναγκαιότητας: « Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας ».
5. Έγκριση αναγκαιότητας: « Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας ».
6. Έγκριση αναγκαιότητας: « Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας ».
7. Έγκριση αναγκαιότητας :« Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Διακοπτού για λόγους πυροπροστασίας ».
8. Έγκριση αναγκαιότητας :« Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Συμπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας ».
9. Έγκριση αναγκαιότητας :« Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας ».
10. Eγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας για: « Συντήρηση δικτύου Πυροσβεστικών κρουνών Δήμου Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου) ».
11. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας « Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών ».
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ύψους 4.450,00 € στο Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας µε την επωνυμία «ΑΧΑΙΟΣ» & στο Σύλλογο εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου µε την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ», για τη συμμετοχή τους στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
13. Eγκριση αναγκαιότητας της «προμήθειας αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας » και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
14. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρου του, της Τ.Κ. Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας ».
15. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Καλαβρύτων».
16.  Στην υπ’ αριθ.68/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για δημιουργία εκ νέου παιδικής χαράς στον δημοτικό κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του Ι. Ναού Αγ. Παντελεήμονα Αιγίου.
17. Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
18. Tροποποίηση της υπ’ αριθ.435/2016 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας, ως προς τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους (δημότισσας) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου.
19. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας ».
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση αρχιερατικού μνημοσύνου  κατά την εορτή των Αγίων Πάντων.
21. Διαγραφή τέλους  και προστίμου αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2016.

Print