ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σε ποιες πολυσύχναστες παραλίες απαγορεύεται η αλιεία και αγκυροβολία από 1η Ιουνίου

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λαμβάνοντας αριθμό ΑΔΑ : 67774653ΠΩ-433 η αριθ.πρωτ. : 2131.16/2605/22/18-05-2022 Απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας αντιπλοιάρχου κ. Λάζαρου Χανουμίδη, με την οποία απαγορεύεται η αλιεία και η αγκυροβολία σε παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες για το έτος 2022, τοπικής αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας και υπαγόμενων τμημάτων.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει την απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο από τη ξηρά καθώς και από τη θάλασσα σε απόσταση 200 μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις παρακάτω παραλίες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες για το έτος 2022, τοπικής αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας:

 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
α. «ΤΗΓΑΝΙΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ», Δήμου Δυτικής Αχαΐας
β. «ΓΙΑΝΝΙΣΚΑΡΙ», Δήμου Δυτικής Αχαΐας
γ. «ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΙΟΝΙΚΗ ΑΚΤΗ», Δήμου Δυτικής Αχαΐας
δ. «ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «GRECOTEL», Δήμου Δυτικής Αχαΐας
ε. «ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ», θέση Γκρινίτσα, Δήμου Δυτικής Αχαΐας
στ. «ΚΑΛΟΓΡΙΑ», έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΜΠΗΤΣ», Δ.Ε. Λαρισσού, Δήμου Δυτικής Αχαΐας
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
α. «ΠΛΑΖ», Δήμου Πατρέων
β. «ΑΚΤΑΙΟ», στη θέση Δημορηγόπουλου, από το Κ.Υ.Ε. «ΑΓΝΑΝΤΕΜΑ» έως και την κάθετη οδό Θερμοπυλών πριν την εμβολή του ποταμού, Δ.Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων
γ. «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», στη θέση Τέρμα Ηρώων Πολυτεχνείου, Δ.Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων.
δ. «ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ», Δήμου Πατρέων,
ε. «ΡΙΟ», από την ξενοδοχειακή επιχείρηση « PORTO RIO» έως την κάθετη οδό Αμφιτρίτης, Δήμου Πατρέων
στ. «ΔΑΦΝΕΣ», Δήμου Πατρέων
ζ. «ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ», από το Κ.Υ.Ε «CAYO» έως το Κ.Υ.Ε «ΜΩΛΟΣ», Δήμου Πατρέων
η. «ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ», από την κάθετη οδό Ειρήνης και Φιλίας έως έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε «ΚΡΑΓΙΟΝ», Δήμου Πατρέων
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
«ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» από την κάθετη οδό Χ. Γαρμάνη έως και την κάθετη οδό Γρ. Ε, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου,
 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
α. «ΛΟΓΓΟΣ», από το Κ.Υ.Ε «BASE» έως το Κ.Υ.Ε «ΑΝΩΝΥΜΟ», Δήμου Αιγιαλείας
β. «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», από το Κ.Υ.Ε. «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» έως το Κ.Υ.Ε. «OJO», Δήμου Αιγιαλείας
γ. «ΑΛΥΚΗ», δυτικά χώρου στάθμευσης Ι.Χ έως αρχή βιοτόπου Αλυκής, Δήμου Αιγιαλείας
δ. «ΑΚΡΑΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ», από την κάθετη οδό Νάξου έως την κάθετη οδό Αιγαίου προς Π.Ε.Ο, Δήμου Αιγιαλείας
 
Επίσης προβλέπονται:
 
- απαγόρευση της αλιείας, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές οι οποίες δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
- απαγόρευση της αγκυροβολίας και προσόρμισης πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών), επαγγελματικών ημερόπλοιων, μικρών σκαφών και γενικά μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής στις ως άνω περιοχές, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο στο οποίο φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, τηρουμένων των προβλεπόμενων περιορισμών ως προς την κίνηση και κυκλοφορία.
 
Οι απαγορεύσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 τίθενται σε ισχύ από 01/06/2022 έως 30/09/2022, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου.
 
Με την παρούσα δεν αίρεται η υποχρέωση των Δήμων για την τοποθέτηση σημαντήρων επισήμανσης ορίων μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις λουτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της διοικητικής τους αρμοδιότητας.
 
Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Κ.Λ. Πάτρας, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Saitis Home Έπιπλα