ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Την Πέμπτη η δημοπρασία για τον "Φάρο" στην παραλία Αιγίου

Την αξιοποίηση ενός ακινήτου που παραμένει επί σειρά ετών στα «αζήτητα» προωθεί το Λιμενικό Ταμείο που προχωρά σε πλειοδοτική δημοπρασία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι για την εκμίσθωση του ακινήτου που οι Αιγιαλείς γνωρίζουν ως «Φάρο» στην χερσαία ζώνη του λιμένα Αιγίου.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η μη χρήση του χώρου τα προηγούμενα χρόνια σχετίζεται με την διεκδίκηση της κυριότητάς του από την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. Με απόφαση όμως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, απορρίφθηκε η αγωγή που άσκησε η ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ότι το κτίριο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του στην παλαιά προβλήτα Αιγίου, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητά της.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του Δ.Λ.Τ.Α., ότι ο χώρος αποτελεί δημόσιο κτήμα του οποίου τη διαχείριση έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας, απόφαση κατά της οποίας η ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. άσκησε έφεση ωστόσο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει έννομο συμφέρον από την εκμίσθωση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του και στο πλαίσιο αυτό προχωρά στη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω κτιρίου, ενέργεια που στηρίζεται νομικά δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση που να αναστέλλει οποιαδήποτε διαδικασία.

Το κτίριο έχει εμβαδόν 113,40 τ.μ., και ο περιβάλλων χώρος του, εμβαδόν 406,00 τ.μ. που βρίσκονται εντός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αιγίου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν, μετά την λήψη των προβλεπόμενων αδειών, αποκλειστικά ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, απαγορευμένης ρητά της λειτουργίας του ως κέντρο διασκέδασης για αποφυγή όχλησης κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, σε όλη την διάρκεια της χρήσης του, απαγορευμένης κάθε μετατροπής του χωρίς έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η χρήση προσωρινών κατασκευών, στεγάστρων, τεντών, παραπετασμάτων ή πλαισίων στον περιβάλλοντα χώρο μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσία Δόμησης Αιγιαλείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους προσθήκη, επέμβαση κ.λπ. (πάντα ύστερα από έγκριση από τις αρμόδιες αρχές κατά τα ανωτέρω), όλα τα έξοδα θα επιβαρύνουν το μισθωτή καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ κ.λπ.

Σε περίπτωση που ο αναδειχθείς πλειοδότης θελήσει να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή ή ανακαίνιση του μισθίου, τα έξοδα θα βαρύνουν τον ίδιο, ο δε χρόνος επισκευής θα θεωρηθεί ως χρόνος μίσθωσης.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι χρόνια με δικαίωμα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (μηνιαίου μισθώματος) ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Saitis Home Έπιπλα