ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Διαβούλευση για το προσχέδιο Κανονιστικής Πράξης Ζωήλατων Οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας

Εισάγεται σε διαβούλευση το προσχέδιο κανονιστικής πράξης Ζωήλατων Οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας.

H διαδικασία υποβολής προτάσεων θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου 2020 έως και 1 Ιουλίου 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αρχικά, να λάβει γνώση για το περιεχόμενο της κανονιστικής πράξης Ζωήλατων Οχημάτων, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.aigialeia.gov.gr και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. το αργότερο μέχρι την 1/7/ 2020 και ώρα 15:00.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα