ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έκτακτη βλάβη στο δίκτυο άρδευσης στην κοινότητα Τράπεζας

Το δίκτυο άρδευσης της περιοχής ΤΚ Τράπεζας της ΔΕ Διακοπτού, είναι εκτός λειτουργίας λόγω έκτακτης βλάβης.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν το δίκτυο ύδρευσης για τις ανάγκες της άρδευσης.

Print