ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Την Τρίτη 30 Ιουνίου η Γ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου καλεί τους αντιπροσώπους-μέλη της, στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2020, την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ΩΡΑ 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Ε.Κ.Αιγίου, Αριστείδου 4 με τα παρακάτω θέματα:

1.    Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός της Δ/σης, έτους 2019.
2.    Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3.    Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού της Δ/σης, έτους 2019.
4.    Οικονομικός Προϋπολογισμός της Δ/σης έτους 2020.
5.    Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
6.    Ανακοινώσεις – Προτάσεις και Λήψεις Αποφάσεων.

Saitis Home Έπιπλα