ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παρατείνεται η προθεσμία για σύναψη συμβάσεων για τα αρδευτικά δίκτυα - Συνεργεία καταγραφής σε Διακοπτό και Ακράτα

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την διευκόλυνσή τους ότι:

1.Παρατείνεται η προθεσμία καταγραφής ιδιοκτησιών και σύναψης σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την άρδευση για όλους έως 28-02-2020.

2.Συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την καταγραφή ενδιαφερόμενων για την άρδευση θα ευρίσκεται :

Α. Στο Δημοτικό Κατάστημα Διακοπτού από 03-02-2020 έως 07-02-2020.
Β. Στο Δημοτικό Κατάστημα Ακράτας από 10-02-2020 έως 14-02-2020.

Saitis Home Έπιπλα