ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Ξεκίνησαν αιτήσεις για άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Από τον Δήμο Αιγιαλείας γνωστοποιείται σε όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικών καταστημάτων και περιπτερούχων), που επιθυμούν να καταλάβουν κοινόχρηστους χώρους για το έτος 2020, πως πρέπει να προβούν άμεσα στη διαδικασία έκδοσης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (κατάθεση αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά),

διότι από 1/1/2020 και μετά ο Δήμος Αιγιαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα ελέγχει την κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων και σε όσους δεν είναι εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια κατάληψης θα τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες (επιβολή προστίμων και αφαίρεση αντικειμένων). Επισημαίνεται δε, ότι οποιαδήποτε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, θεωρείται αυθαίρετη και η κατάθεση μόνο της αίτησης δεν συνεπάγεται ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταλάβουν το χώρο. 

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ