ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2019, για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους σε 100 δόσεις

Παράταση στη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα δίνει το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για την ευνοϊκή ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες να εξοφλήσουν χρέη στους ΟΤΑ (από τέλη, φόρους, κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, πρόστιμα, μισθώματα κ.ά.) έως και σε 100 δόσεις αλλά και να απαλλαγούν πλήρως από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από πλευράς οφειλετών θα έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο το υπουργείο με τροπολογία που πρόκειται να καταθέσει προσεχώς θα παρατείνει τη σχετική προθεσμία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Ουσιαστικά δίνεται ακόμη μια «χρυσή» ευκαιρία σε οφειλέτες να εξοφλήσουν χρέη διαγράφοντας πρόσθετα βάρη. Συνοπτικά, όπως προβλέπει το πλαίσιο, λιγότερες σε αριθμό δόσεις σημαίνουν μεγαλύτερη απαλλαγή από προσαυξήσεις.

Ειδικότερα, η διαγραφή προσαυξήσεων υπολογίζεται σε ποσοστό:

α) 100% αν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ
β) 80% αν εξοφληθεί σε 2 έως 24 δόσεις
γ) 70% αν εξοφληθεί σε 25 έως 48 δόσεις
δ) 60% αν εξοφληθεί σε 49 έως 72 δόσεις
ε) 50% αν εξοφληθεί σε 73 έως 100 δόσεις.

Βέβαια, εάν ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις του εναπομείναντος ποσού.

Ορισμένα σημεία της ρύθμισης που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

● Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί εντός τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Διαφορετικά, η αίτηση ακυρώνεται.
● Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν μπορεί να υπολείπονται των 20 ευρώ. Μόνο η τελευταία δόση μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.
● Η καθυστέρηση της δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5%.
● Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και χρέη ήδη ρυθμισμένα, εάν ο οφειλέτης κρίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πιο συμφέρουσα.

Η ρύθμιση έχει αποδεδειγμένα οφέλη τόσο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο και για τους δήμους, καθώς ευνοεί την εισπραξιμότητα οφειλών από πολίτες που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα