ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: Ζητείται ψυχολόγος (Πάτρα)

Από το "Χαμόγελο του Παιδιού" ζητείται ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ:
-Πτυχίο ΑΕΙ
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας ή σε αντικείμενο σχετικό με παιδιά /εφήβους
-Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
-3ετής προϋπηρεσία σε Κοινωνικές Δομές
-Εμπειρία με παιδιά και εφήβους
-Άριστη γνώση Αγγλικών
-Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
-Οργανωτικές δεξιότητες, ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας, δυνατότητα εργασίας υπό πιεστικές συνθήκες, εργασία σε ομάδα.
-Κάτοχος διπλώματος ΙΧ
-Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για άντρες)

Επιθυμητά προσόντα
-Επιθυμητή η γνώση άλλης γλώσσας.
-Επιθυμητή η εθελοντική εμπειρία.
-Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. αναγράφοντας τον κωδικό 371.
Περιοχή εργασίας: Πάτρα.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ