ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Καλοκαιρινό πρόγραμμα μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, κίνησης και ψυχαγωγίας για παιδιά 5-13 ετών δικαιούχους του ΤΕΒΑ του Δήμου Αιγιαλείας

Ο Δήμος Αιγιαλείας στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων ΤΕΒΑ/FEAD (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους), συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ελληνική ΜENSA και άλλους φορείς, και διοργανώνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας από 5 έως 13 ετών.

Το πρόγραμμα εισάγει σημαντικές καινοτομίες και σύγχρονες βιωματικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Δομείται σε εργαστήρια και ποικίλες δραστηριότητες όπως ρομποτική, παιχνίδια ρόλων, χοροθέατρο, δημιουργία ιστορίας με cartoon – comics, ψηφιακή φωτογραφία,  κατασκευές, ζωγραφική, αγιογραφία, κ.α.

Μέσα από το «Καλοκαιρινό Πρόγραμμα μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, κίνησης και ψυχαγωγίας για παιδιά 5 – 13 ετών», τα παιδιά ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ:
Αποκτούν νέα ενδιαφέροντα και αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η μουσικοκινητική, το θέατρο, η φωτογραφία, η ζωγραφική, οι κατασκευές, η αγιογραφία, η τεχνολογία, η ρομποτική, κ.α.

Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας (συνεργασία, κριτική σκέψη, ενσωμάτωση στην ομάδα, αυτορρύθμιση, επίτευξη κοινών στόχων, προσωπική επικοινωνία, κ.α.).

Έρχονται σε επαφή με ερεθίσματα που βελτιώνουν την αντιληπτική τους ικανότητα, τη γλωσσική και κινητική τους λειτουργία, αναπτύσσουν τη φαντασία και τον αυθορμητισμό τους, ελέγχουν την ενδεχόμενη υπερκινητικότητα, αυξάνουν το βαθμό συγκέντρωσης, αντοχής, συντονισμού, ισορροπίας, ρυθμού και πολλά άλλα.

Ανακαλύπτουν και διευρύνουν τις δυνατότητες τους με τη διεπιστημονική προσέγγιση STEAM, σύμφωνα με την οποία η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική, οι Τέχνες και τα Μαθηματικά αντιμετωπίζονται ως ολότητα και καλλιεργούν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών ώστε να επιλύουν πραγματικά προβλήματα.

Τα εργαστήρια διεξάγονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 08:00 έως 15:00 στο Κέντρο Νεότητας «Νέοι Ορίζοντες», Πολυχρονιάδη 8, Αίγιο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019. Κατά την διάρκεια και με την ολοκλήρωση του κύκλου των εργαστηρίων οι γονείς θα λάβουν επιστημονικές συμβουλές για το σύνολο των δεξιοτήτων των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες, ωφελούμενοι ΤΕΒΑ, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα  2611 100225 και 6985 080683. Ώρες επικοινωνίας από 9:30 έως 14.30.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ