ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Επεκτείνεται η ρύθμιση 120 δόσεων προς εφορίες και σε επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έσοδα έως 2εκ. ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού με ΠΝΠ ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα, δεδομένου ότι μετά την από 11/6/2019 διάλυση της Βουλής δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά τα εξής θέματα:

Επίσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκλογέων για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, απαλλάσσεται η μετακίνησή τους από την καταβολή διοδίων.

Παρατείνονται:

Τέλος, αποκαθίσταται η νομιμότητα δαπανών που έχουν διενεργηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προμήθεια εξοπλισμού, φαρμάκων και υπηρεσιών σε νοσοκομεία, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Υγειονομικές Περιφέρειες.

Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εδώ.

Εκτύπωση