ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Προσλήψεις 962 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης σε όλη τη χώρα - Έξι στο Αίγιο, έξι στην Ακράτα

Ξεκινούν την Τετάρτη 8 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό που προκήρυξε το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για την πρόσληψη 962 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Σώμα λόγω της αντιπυρικής περιόδου, όπως αναγράφεται σχετικά. Για την Π.Υ. Αιγίου προβλέπονται 6 θέσεις (3 εργατών πυρόσβεσης-διάσωσης και 3 οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων) και για το Π.Κ. Ακράτας 6 θέσεις (επίσης 3 εργατών πυρόσβεσης-διάσωσης και 3 οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων).

Ως διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2019. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών.

Οι υποψήφιοι από όλη τη Χώρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Τετάρτη 08-05-2019 μέχρι και ημέρα Τετάρτη 15-05-2019, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου, από ώρα 08:00΄ μέχρι 15:00΄ στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών.

Αναλυτικά η Προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ