ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Δήμο Αιγιαλείας και επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του “Εκλέγειν και εκλέγεσθαι” στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές (Δημοτικές και Περιφερειακές),

καθώς και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, τον Μάιο του 2019, καλούνται όπως υποβάλουν σχετική αίτηση – δήλωση για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου, Παναγιωτοπούλων 12, Τηλ. 26910 20020 Εσωτ. 1.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ