ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Ψυχολόγος παρέχει συμβουλευτική στο πλαίσιο των παροχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Στο πλαίσιο των παροχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, λειτουργεί το γραφείο Συμβουλευτικής-Ψυχολογικής Υποστήριξης όπου Ψυχολόγος παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Βραχεία συμβουλευτική & ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο άμεσο πρόβλημα.
Συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία σε άτομα που επιθυμούν επίλυση προβλημάτων & βελτίωση του εαυτού τους σε μακροπρόθεσμη βάση.
Τηλεφωνική Υποστήριξη & συμβουλευτική (ακόμα και παραπομπή) σε άτομα που αντιμετωπίζουν επείγουσες καταστάσεις.
Συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον του εξυπηρετούμενου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Συνεργασία με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας τους Δήμου μας για περιπτώσεις οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και χρήζουν Ψυχολογικής Υποστήριξης.
Συνεργασία με την ευρύτερη Τοπική Σχολική Κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) για περιπτώσεις παιδιών και οικογενειών που χρήζουν βοηθείας.
Συνεργασία με τοπικούς και άλλους φορείς για παραπομπή και από κοινού παρακολούθηση περιστατικών (π.χ.  Κοινωνικές Υπηρεσίες άλλων Δήμων, Κέντρα Ψυχικής Υγείας & Υγιεινής, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Παιδοψυχιατρικά Τμήματα, ΚΕΔΥ, Δημοτικά Ιατρεία, Φορείς για τη στήριξη παιδιών & εφήβων.

Η συμβουλευτική παρέχεται σε άτομα, ζευγάρια, γονείς, οικογένειες.

Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο & απομονωμένο χώρο για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που παρέχει ο εξυπηρετούμενος.

Τηλ. Επικοινωνίας: 26910 26136
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου & Αράτου 67

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα