ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Αίτηση για τηλεοπτική κάλυψη όλου του Δήμου στα κανάλια εθνικής εμβέλειας

Ο Δήμος Αιγιαλείας, υπέβαλε, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), αίτηση αποδοχής Ένταξης περιοχών του στο Έργο:  «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018).

Οι οικισμοί-περιοχές που εντάχθηκαν φαίνονται στον Πίνακα Ι.

Επιπλέον, ο Δήμος Αιγιαλείας, υπέβαλε αίτηση για την ένταξη και των υπόλοιπων περιοχών της εδαφικής του περιφέρειας οι οποίες δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον Ν. 4563/2018. Οι οικισμοί-περιοχές που η ένταξή τους θα εξεταστεί από την ΕΕΤΤ, φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, θα επιδοτηθούν με το ποσό των 110€ (πλέον ΦΠΑ), προκειμένου να συνάψουν σύμβαση με πάροχο της επιλογής τους, ώστε για 8 έτη, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση:

α) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
β) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς.

 

ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ (Πίνακας Ι)

Βελά,η ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Εξοχή,η ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Μοναστήριον,το ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Περιθώριον,το ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σελιάνα,η ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Άγιος Ηλίας,ο ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Άγιος Ιωάννης,ο ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Αχλαδέα,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δάφναι,αι ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κάτω Μαυρίκιον,το ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κάτω Πτέρη,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Λάκκα,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Μελίσσια,τα ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Μονή Πεπελενίτσης,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Μπουφούσκια,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Παρασκευή,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Πελεκίστρα,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Χατζής,ο ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Αγία Βαρβάρα,η ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Αγρίδιον,το ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Άνω Μεσορρούγι,το ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Βαλιμή,η ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Βουνάκιον,το ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ζαρούχλα,η ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κάτω Ποταμιά,η ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Μεσορρούγιον,το ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Παλαιοσταφίδα,η ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Περιστέρα,η ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σόλος,ο ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Τσιβλός,ο ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Φούρνοι,οι ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Χαλκιάνικα,τα ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Άνω Διακοπτόν,το ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δερβένιον,το ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Άνω Σαλμενίκον,το ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δαμακίνιον,το ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κάτω Σαλμενίκον,το ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Νέο Σαλμενίκον,το ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σαρκουνάς,ο ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Άνω Δουκαναίικα,τα ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Βερίνον,το ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δημητρόπουλον,το ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Επταπίττα,η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Μερτίδιον,το ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΧΩΡΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ (Πίνακας ΙΙ)


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ


Τοπική Κοινότητα Αιγών
Αιγαί,αι
Αλμυρός,ο
Λαμπινός,ο

Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων
Αμπελόκηποι,οι
Παλιοκάτωνα,τα
Πιμπαίϊκα,τα

Τοπική Κοινότητα Οάσεως
Όασις,η

Τοπική Κοινότητα Σινεβρού
Σινεβρόν,το

Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου
Κασάνεβα,η
Χρυσάνθιον,το

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Αιγίου
Φωνησκαριά,η

Τοπική Κοινότητα Κούμαρη
Κούμαρης,ο

Τοπική Κοινότητα Κουνινάς
Αγία Άννα,η
Κουνινά,η
Πετροβούνι,το

Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου
Άνω Μαυρίκιον,το

Τοπική Κοινότητα Μελισσίων
Πυργάκιον,το

Τοπική Κοινότητα Πτέρης
Άγιος Ανδρέας,ο
Άγιος Παντελεήμων,ο
Πτέρη,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

Τοπική Κοινότητα Ακράτας
Πύργος,ο

Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου
Βούτσιμος,ο

Τοπική Κοινότητα Καλαμιά
Καλαμιάς,ο

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
Άνω Ποταμιά,η
Κορινθιακό Μπαλκόνι,το
Πλάτανος,ο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού
Καλυβίτης,ο
Κερνίτσα,η
Λόφος,ο

Τοπική Κοινότητα Καθολικού
Καθολικόν,το

Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς
Μαμουσιά,η
Σταυριά,η

Τοπική Κοινότητα Τραπέζης
Τράπεζα,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ

Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσης
Αρραβωνίτσα,η
Συνανιά,τα

Τοπική Κοινότητα Ζήριας
Άνω Ζήρια,η
Ζήρια,η
Ροδινή,η

Τοπική Κοινότητα Σαλμενίκου
Βοτένη,η
Μονή Αγίας Ελεούσης,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
Άγιος Κωνσταντίνος,ο

Τοπική Κοινότητα Άλσους
Άλσος,το

Τοπική Κοινότητα Βερίνου
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου,η

Τοπική Κοινότητα Γκραίκα
Γκραίκας,ο

Τοπική Κοινότητα Γρηγόρη
Γρηγόρης,ο

Τοπική Κοινότητα Δουκαναιίκων
Δουκαναίικα,τα

Τοπική Κοινότητα Κρήνης Αιγιαλείας
Κρήνη,η
Μικρόνι,το

Τοπική Κοινότητα Λάκκας
Λάκκα,η

Τοπική Κοινότητα Μάγειρα
Μάγειρας,ο

Τοπική Κοινότητα Μυρόβρυσης
Μυρόβρυση,η

Τοπική Κοινότητα Νεραντζιών
Νεραντζιαί,αι

Τοπική Κοινότητα Τούμπας
Τούμπα,η

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ