ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το νέο Δ.Σ. του Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου

Στο Αίγιο σήμερα 27/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στα γραφεία του Ν.Ο.Α. συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη από τις αρχαιρεσίες της 25/11/2018 ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Εμμανουήλ Καραΐσκου προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και να δοθούν τα αξιώματα σε κάθε έναν από αυτούς.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση επί του προκειμένου, απεφασίσθη ομόφωνα η παρακάτω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα έναντι εκάστου αναγραφόμενα αξιώματα

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Καραϊσκος Φοροτεχνικός

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Σπανόπουλος Ιατρός

Γεν.Γραμματέας: Γρηγόριος Βασιλείου Ιδ. Υπάλληλος

Ειδ. Γραμματέας: Ηλίας Κορομηλάς Συντ/χος

Ταμίας & Υπευθ.: Μαρίνας Παντελής Μπαλής Συντ/χος

Έφορος Εγκαταστάσεων: Παναγιώτης Ελευθεριώτης Εισοδηματίας

Έφορ Αθλ/σμού Τριγώνου: Ιωάννης Αναστασίου Οινολόγος

Έφορος Αθλ/μου Αν.Θαλάσσης: Αντώνης Παπανικολόπουλος Αστυνομικός

Αναπληρωτής Υπ. Μαρίνας: Γεώργιος Κύκνας Ιδ. Υπάλληλος

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ