ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δυτική Ελλάδα: Αντικατάσταση αδειών επαγγελματιών

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους επαγγελματίες πως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 υποχρεούνται να προβούν σε αντικατάσταση των αδειών τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-08-2017) με το οποίο και προσδιορίζεται η προθεσμία, αφορά τις ειδικότητες:

Τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 112/2012)
Τεχνιτών Καύσης Υγρών και Αέριων Καυσίμων (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 114/2012)
Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων, Οξυγονοκολλητών και Ηλεκτροσυγκολλητών (κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 13 και 21 του Π.Δ. 115/2012)
Ψυκτικών (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 1/2013)
Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Π.Δ. 113/2012).

          Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως προσέλθουν στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να προβούν στην αντιστοίχιση- αντικατάσταση των επαγγελματικών άδειών τους έγκαιρα (πριν την λήξη θεώρησή τους) και οπωσδήποτε πριν την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία.

Συγκεκριμένα:

ΠΕ. Αχαΐας – Πάτρα: Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), τηλ. 2613-613464,465,466

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας – Μεσολόγγι: Κύπρου 30 (Διοικητήριο),τηλ. 26313-61169, Αγρίνιο: Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου και Τσιτσιμελη, τηλ. 26413-64353,354

Π.Ε Ηλείας – Πύργος: Μανωλοπούλου 47 (Διοικητήριο), τηλ. 26213-60320,321

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα