ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας

Την Τρίτη 31 Ιουλίου στις 2 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Έγκριση πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
2.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών Αρτοποιείου, γάλα και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ & τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το  έτος 2018».
3.    Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων &  ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης».
4.    Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή του ΕΚΑΜΕ Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
5.    Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
6.    Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην παραλία της Τ.Κ. Βαλιμητίκων Δήμου Αιγιαλείας.
7.    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
8.    Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
9.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα