ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Επιμόρφωση για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας  ενημερώνει ότι πραγματοποιεί  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επιχειρήσεις:

·  Β΄κατηγορίας - μεσαίας επικινδυνότητας (συνεργεία, επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου, μέταλλου, υφάσματος και δέρματος, οικοδομικά και παρόμοια επαγγέλματα, κατασκευή υαλοπινάκων, αναγόμωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες, πρατήρια υγρών καυσίμων  κ.ά)

·  Γ΄ κατηγορίας - χαμηλής επικινδυνότητας (γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, ασφάλειες, ενοικιάσεις κινητών και ακίνητων, διοικητικές- οικονομικές υπηρεσίες κ.α)

Οι εργοδότες που θα επιμορφωθούν μετά το πέρας του προγράμματος θα λάβουν  Βεβαίωση Παρακολούθησης, που θα τους επιτρέπει να ασκούν καθήκοντα  Τ.Α. στην  επιχείρησή τους.

Διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική σ’ όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρα από 9:00 π.μ έως 15:00 μ.μ, στα γραφεία του Συλλόγου ( Ι. Μεσσηνέζη 5, 1ος  όροφος, Νο 21).

Για απορίες- διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε:

1.  Τηλ.: 26910-25056

2.  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα