ΓΥΡΙΖΩ ΚΑΙ ...ΜΥΡΙΖΩ

LINGUA FRANCA στο Διακοπτό: 100% επιτυχία σε πτυχίο γαλλικής γλώσσας

Το κέντρο ξένων γλωσσών Lingua Franca (καθηγήτρια γαλλικών Χριστιάννα Μιχαήλ) μετά την 100% επιτυχία στο πιστοποιητικό Γαλλικών επιπέδου Β2 (lower) συγχαίρει τις μαθήτριες

● Βασιλική Αναστασοπούλου

● Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

● Μαρία Σπυροπούλου 

και τους εύχεται πάντα επιτυχίες!

 

Lingua Franca
Κατερίνα Θεοδωροπούλου
Διακοπτό Αχαΐας
Τηλ. 26910-41267

Saitis Home Έπιπλα