ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Από την Παναιγάλειο Ένωση Συνεταιρισμών, καλούνται για το έτος 2016, οι δικαιούχοι παραγωγοί  Επιδότησης, Εξισωτικής Αποζημίωσης,  Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, Επιστροφής Φ.Π.Α. , οι πωλητές αγροτικών προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές και τέλος οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να ασφαλίσουν το Φυτικό και το Ζωϊκό τους Κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α με στόχο την αποζημίωσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, να προσέλθουν στα γραφεία της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών από την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, έως και την Δευτέρα 16 Μαϊου 2016, με βάση το πρόγραμμα που ακολουθεί του παρόντος, προκειμένου να προχωρήσουν στην σύνταξη και την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της ένταξής τους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα