ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ορθολογική χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία Iprodione στην Κορινθιακή Σταφίδα

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ΑΕΣ ΑΕ, ως μεταποιητής και εξαγωγέας Κορινθιακής Σταφίδας, εφιστά την προσοχή στους καλλιεργητές στη χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με την διάθεση του προϊόντος τους.

Ειδικότερα, η εταιρεία συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/2091, στον οποίο αποσύρεται η άδεια του φυτοφαρμάκου Iprodione, οφείλει να προβεί σε εντατικούς ελέγχους κατά την παραλαβή της εσοδείας 2018, απορρίπτοντας (με την ένδειξη ως ακατάλληλες προς εμπορία) ποσότητες Κορινθιακής Σταφίδας, στις οποίες θα ανιχνεύονται χημικές ουσίες με το συστατικό Iprodione.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους γεωπόνους της Π. Ε. Σ. στο τηλέφωνο 26910 26142.

Saitis Home Έπιπλα