ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΙΓΙΟ: Μέχρι 15 Ιανουαρίου πληροφόρηση και ενστάσεις για πορίσματα εκτίμησης φυτικού κεφαλαίου για ζημιές από τον καύσωνα του Ιουλίου

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ, απέστειλε σήμερα 5-1-2018 καταστάσεις με τα πορίσματα εκτίμησης ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που αφορούν ζημιές από 01/07/2017, ΑΙΓΙΟΥ, ΚΑΥΣΩΝΑΣ του προγράμματος ΕΛΓΑ 2017.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 10 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 15-01-2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και το πόρισμα εκτίμησης της ζημιάς του και όποιος διαφωνεί με αυτό, μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για το διοικηιτκό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, Νικολάου Πλαστήρα 11, εκτός από Τρίτη, στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ Δ.Ε. Αιγίου.

Saitis Home Έπιπλα