ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης -Πότε δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση

Στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (15/5/2017) εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2017.

Στο έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Αθανάσιος Καπρέλης σημειώνεται ότι «ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2017 ορίζεται η Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017». Ίδια καταληκτική ημερομηνία - σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο - έχει και η δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων. Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017 υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. 

Ολόκληρο το άρθρο στο agrotypos.gr

 

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ