ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας ενιαίας ενίσχυσης 2017: ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση, πώς υπολογίζεται το ύψος της

Δήλωση ΟΣΔΕ από το έτος 2012 ή πιο μετά θα πρέπει να έχουν κάνει οι αγρότες του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας δικαιούχοι του τσεκ (ενιαία ενίσχυση) για να λάβουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση για το έτος ενίσχυσης 2017.

Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος γεωργός Νεαρής Ηλικίας. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, δικαιούχοι της ενίσχυσης για το 2017 είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δημιούργησαν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση πέντε χρόνια πριν την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (2012) ή ήταν έως 40 ετών όταν υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2012 ή μεταγενέστερα. Επιλέξιμα για ενεργοποίηση θα είναι έως 250 στρέμματα (25 δικαιώματα) για κάθε δικαιούχο γεωργό νεαρής ηλικίας.

Να διευκρινιστεί ότι η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας είναι ένα επιπλέον ποσό που δίνεται μαζί με το τσεκ και αντιστοιχεί στο 25% της βασικής ενίσχυσης.

Ολόκληρο το άρθρο στο agrotypos.gr

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ