ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΣ: Ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Απριλίου οι υποβολές ενιαίας αίτησης ενίσχυσης παραγωγών - Το πρόγραμμα προσέλευσης

Καλούνται για το έτος 2017, οι δικαιούχοι παραγωγοί  Επιδότησης, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, Επιστροφής Φ.Π.Α., οι πωλητές αγροτικών προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές και τέλος οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να ασφαλίσουν το Φυτικό και το Ζωϊκό τους Κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α με στόχο την αποζημίωσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, να προσέλθουν στα γραφεία της Παναιγιαλείου Ενώσεως Συνεταιρισμών από την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, έως και την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, προκειμένου να προχωρήσουν στην σύνταξη και την υποβολή της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της ένταξής τους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017

1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας - Διαβατηρίου
2.    Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2015
3.    Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου
4.    Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου ΟΓΑ (Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο φορέα).
5.    ΑΜΚΑ
6.    Φωτοαντίγραφο Ε9 στο οποίο θα αναγράφεται στα αγροτεμάχια που περιέχονται σε αυτό, ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
7.    Φωτοαντίγραφα Ενοικιαστηρίων (Σε περίπτωση ύπαρξης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων).
8.    Φωτοαντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του Ζωικό Κεφάλαιο)
9.    Φωτοαντίγραφο της Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
10.    Φωτοαντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης και της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, σε περίπτωση Αγοροπωλησίας, Δωρεάς ή Γονικής Παροχής, από την 01/06/2016 έως και 15/05/2017.
11.    Κωδικοί TAXIS (Είναι οι κωδικοί που απαιτούνται, για να υποβάλλει ο πολίτης την φορολογική του δήλωση, και χωρίς την προσκόμιση τους στην Υπηρεσία μας, δεν μπορεί να συνταχθεί η Ενιαία του Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2017).

Σημείωση: Οι παραγωγοί που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2016 ή και προγενέστερα, και δεν έχουν μεταβολές στην Αίτηση τους, προσκομίζουν υποχρεωτικά μόνο τους Κωδικούς TAXIS, το Ε9 τους, στο οποίο θα αναγράφεται σε κάθε αγροτεμάχιο ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) , καθώς και το Τραπεζικό τους Βιβλιάριο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε.Σ.


1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2017
Δευτέρα        03/04/2017      Από Αβραμόπουλος Κων/νος έως & Αθανασοπούλου Φωτούλα                                    
Τρίτη            04/04/2017      Από Ακαρέπη Ανδρομάχη έως & Αντωνίου Βασίλειος
Τετάρτη       05/04/2017       Από Αντωνόπουλος Αναστάσιος έως & Βελαώρας Αναστάσιος   
Πέμπτη         06/04/2017      Από Βελισσάριος Κων/νος έως & Γιαννοπούλου Χρυσούλα
Παρασκευή  07/04/2017      Από Γιάχος Κων/νος  έως & Δημόπουλος Δημήτριος
Σάββατο       08/04/2017      Από Δημόπουλος Ελευθέριος έως και Θανασούλια Χριστίνα

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2017
Μ. Δευτέρα         10/04/2017     Από Θανασούλιας Ανδρέας  έως & Κανελλής Χρήστος
Μ. Τρίτη             11/04/2017     Από Κανελλόπουλος Ανδρέας  έως & Κατσώνης Ανδρέας
Μ. Τετάρτη         12/04/2017     Από Κατσωνόπουλος Αναστάσιος έως & Κούρτη Αικατερίνη
Μ. Πέμπτη          13/04/2017    Από  Κουσιαφές Παν/της έως & Κουτρούλης Νικόλαος
 
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2017
Τρίτη       18/04/2017     Από Κουτρουμάνη Ανδρομάχη  έως & Λάππα Αντωνία
Τετάρτη   19/04/2017     Από Λάσκος Κων/νος έως & Μαρνελή Μαρία
Πέμπτη    20/04/2017     Από Μαρνελής Δημήτριος έως & Μοιραλιώτη Φωτεινή

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2017
Δευτέρα        24/04/2017    Από Μοιραλιώτης Άγγελος έως & Μπούλης Μιχαήλ
Τρίτη            25/04/2017    Από Μπούνια Αλεφάντω  έως & Ξυλιάς Παναγιώτης
Τετάρτη       26/04/2017    Από Ξυλογιαννόπουλος Ευστάθιος έως & Παπαδογεώργος   Κων/νος
Πέμπτη         27/04/2017    Από Παπαδόπουλος Αθανάσιος έως & Πετρίδη Χριστίνα
Παρασκευή    28/04/2017    Από Πετρόπουλος Αθανάσιος έως & Ρόζου Πηνελόπη

5η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2017
Τρίτη            02/05/2017     Από Ροϊδοπούλου Αικατερίνη  έως & Σμπούκη Ανδριάνα
Τετάρτη        03/05/2017    Από Σμυρνιώτη Αλεξάνδρα έως & Σταυρόπουλος Δήμος
Πέμπτη         04/05/2017    Από Σταυρόπουλος Ηλίας έως & Τριανταφύλλη Σπυριδούλα
Παρασκευή    05/05/2017    Από Τριανταφυλλόπουλος Αθανάσιος έως & Τσούκνος Γεώργιος
Σάββατο       06/05/2017    Από Τσουμπός Αθανάσιος έως & Χάψας Σωτήριος

6η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2017
Δευτέρα        08/05/2017    Από Χελάκη Αγγελική έως και Ψωμά Παναγιώτα

Saitis Home Έπιπλα