ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Ανεξάρτητου Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας

Το νέο Δ.Σ. του Ανεξάρτητου Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας είναι το εξής:

Πρόεδρος: Σπυρόπουλος Παρασκευάς, Αντιπρόεδρος: Λουκόπουλος Τριαντάφυλλος, Γραμματέας: Γιάχος Κωνσταντίνος, Ταμίας: Ανδριοσόπουλος Νικόλαος, Μέλη: Φιλιππόπουλος Βασίλειος, Πριόβολος Ιωάννης, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης.

Προϊστάμενος Ελεγκτικής Επιτροπής: Μπαγιωνέτας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής: Φειδάκης Μιχαήλ και μέλος: Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος.

Saitis Home Έπιπλα