ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στους λογαριασμούς 567.000 αγροτών η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης 2016

Σήμερα ολοκληρώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους2016, ύψους περίπου 770.000.000 ευρώ σε 567.000 δικαιούχους, όπως έχειανακοινωθεί, επιστρέφοντας στην ομαλή ροή του προγραμματισμού των πληρωμών. Οιδικαιούχοι που έχουν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο στην Ενιαία ΑίτησηΕνίσχυσης 2016, θα λάβουν ειδοποίηση για την πληρωμή τους μέσω SMS.

Μετην καταβολή των εκκρεμοτήτων των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ύψους 22.744.347 ευρώ σε 338.887 δικαιούχους σταμέσα Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η πληρωμή των ενισχύσεων αυτών για το πρώτο έτος εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2015-2020.Η πληρωμή αποτελεί το θετικό αποτέλεσμα της εντατικής προσπάθειας του προσωπικούτου ΟΠΕΚΕΠΕ για τον υπολογισμό και τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσηςκαι της καταβολής των λοιπών άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το νέο θεσμικόπλαίσιο.

Επιπλέον,έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέληΔεκεμβρίου : (α) η καταβολή του υπολοίπου της βασικήςενίσχυσης και του πρασινίσματος, (β) η προκαταβολή της εξισωτικήςαποζημίωσης έτους 2016 και (γ) οι εκκρεμότητες εξισωτικής αποζημίωσης για τιςαιτήσεις 2015. Παράλληλα, θα συνεχιστούν απρόσκοπτα οι πληρωμές τωναγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπωςΒιολογική Γεωργία, ΒιολογικήΚτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κλπ, καθώς επίσης τωνιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κα), του LEADER και των δημοσίων έργων.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ενημέρωσήτους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στουςφορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λειτουργείκαθημερινά τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2108802000 από τις 09:00 έως τις 13:00 και 1540 από τις 09:00 έως τις 18:00.

 

Με αφορμή την ολοκλήρωση τηςπληρωμής του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2016 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου έκανε την εξής δήλωση:

«Απόψε το βράδυ οι αγρότες πουδικαιούνται βασική ενίσχυση του 2016 θα δουν στους λογαριασμούς τους τα ποσάπου τους αναλογούν, συνολικού ύψους περί τα 770 εκατ. ευρώ. Όσοι έχουν δηλώσειτο κινητό τους θα ενημερωθούν με μήνυμα.

Κάναμε μεγάλη προσπάθεια καιπληρώνουμε την ενίσχυση περίπου 40 ημέρες νωρίτερα από την περυσινή χρονιάγιατί γνωρίζουμε τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου, αλλά και όλης της ελληνικήςεπαρχίας, για ρευστότητα.

Οι δικαιούχοι που θα λάβουνπροκαταβολή βασικής ενίσχυσης είναι 567.000.

Υπέβαλλαν αίτηση 689.000 άτομα.Από αυτούς, περίπου 50.000 που πληρώνονται από μέτρα του ΠΑΑ και τηςσυνδεδεμένης ενίσχυσης ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση αλλά δενθεμελιώνουν δικαίωμα. Άλλοι 65.000 περίπου αγρότες δεν πληρώνονται σε αυτή τηφάση γιατί τους αναλογούν λιγότερα από 250 ευρώ. Θα πληρωθούν με την εκκαθάρισηεφόσον συνολικά έχουν λαμβάνειν ποσά πάνω από 250 ευρώ, πράγμα που ισχύει γιατη μεγάλη πλειοψηφία.

Μέχρι τέλος του χρόνου οι αγρότεςέχουν να λάβουν ακόμα συνολικά ποσά περί το 1,1 δις. ευρώ που αφορούν μεταξύάλλων το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, το «πρασίνισμα», εκκρεμότητεςεξισωτικής, πληρωμές αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του ΠΑΑ κ.λπ.

Συνολικά δηλαδή, μέχρι το τέλοςτου χρόνου θα γίνουν πληρωμές που θα προσεγγίσουν τα 2 δις. ευρώ».

PrintEmail

\

 

Saitis Home Έπιπλα