ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΣ: Μέχρι την Παρασκευή η πληρωμή της συμπληρωματικής τιμής-εκκαθάρισης 10 λεπτών ανά κιλό κορινθιακής σταφίδας

Να συνεχίσει τη στήριξη των σταφιδοπαραγωγών της περιοχής αποφάσισε και θα επιχειρήσει γι ’ άλλη μία χρονιά φέτος, εν μέσω γενικευμένης κρίσης, η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρι­σμών στο Αίγιο, αφού με την ολοκλήρωση πώλησης της περσινής σταφίδας έρχεται να καταβάλει συμπλη­ρωματική τιμή-εκκαθάριση 10 λεπτών ανά κιλό, για την σοδειά 2015, δηλαδή στα­θερά στα περσινά επίπεδα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ΠΕΣ θα δώσει τη μεγαλύτερη μέ­ση τιμή στη κορινθιακή στα­φίδα, διατηρώντας το κλί­μα εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των καλλιεργη­τών, στοχεύοντας όμως και στη συνέχιση της θετικής τι­μολογιακής της πολιτικής και τη νέα εσοδεία.

Την είδηση έδωσε χτες μιλώντας στο ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟ ο πρόεδρος της ΠΕΣ κ. Θανάσης Σωτηρόπουλος, τονίζοντας πως μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου θα έχει πιστωθεί η τιμή-εκκαθάριση στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι γι’ αύριο ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου έχει εξαγγείλει συλλα­λητήριο έξω από τις εγκατα­στάσεις της ΠΕΣ σε ένδειξη «πολιτικής» διαμαρτυρίας για τη συρρίκνωση των παραγω­γών και την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική - ταυ­τισμένη με της ΕΕ - που θα εξαφανίσει, όπως εκτιμούν, τον αγροτικό τομέα στα επό­μενα χρόνια. Αντιθέτως, η ΠΕΣ υποστηρί­ζει ότι η συγκομιδή της φετι­νής εσοδείας σταφίδας ξεκι­νά με τους καλύτερους οιω­νούς, καθώς δεν υπάρχουν απούλητα αποθέματα προη­γούμενης χρονιάς.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο γενι­κός διευθυντής της Μίλ­τος Σταυρόπουλος αναφέ­ρει στην εφημερίδα «Πελοπόννησο»: «Μιλάμε για διασφάλιση της υψηλότερης μέσης τιμής, παρ’ ότι είμα­στε στην αρχή της εμπορι­κής περιόδου και δεν έχουμε κλείσει ακόμα συμφωνί­ες πώλησης μεγάλων ποσοτήτων σταφίδας, έτσι ώστε να μπορούμε και να προσ­διορίσουμε με ασφάλεια το πού θα κυμανθεί η τελική. Παίρνουμε όμως το ρίσκο της πρόωρης καταβολής. Για φέτος «εχθρός» μας δεν είναι το Brexit, αφού η Αγ­γλία παραμένει μεγάλος πελάτης της ΠΕΣ αλλά η τουρ­κική σουλτανίνα, με τις τιμές πώλησής της στη διεθνή αγο­ρά να είναι πεσμένες ήδη ση­μαντικά σε σχέση με την Κο­ρινθιακή».

Saitis Home Έπιπλα