ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΣ: Ξεκινούν τη Δευτέρα 16 Μαΐου οι υποβολές Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022

Η Παναιγιάλειος Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρία, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς Επιδότησης, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, Κομφούζιο, Νέων Αγροτών, Επιστροφής Φ.Π.Α., τους πωλητές αγροτικών προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές και τέλος τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να ασφαλίσουν το Φυτικό και το Ζωϊκό τους Κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α με στόχο την αποζημίωσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ότι από την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία μας βάσει του προγράμματος που ακολουθεί, ώστε να προχωρήσουν στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της ένταξής τους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Η ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022 (διευκρινίσεις επί του προγράμματος προσέλευσης, δικαιολογητικών κ.τ.λ.), θα γίνεται μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Επιδοτήσεων, στα τηλέφωνα 26910 22410 – 26910 25169 / Εσωτερικά 165 & 203.

Ακολούθως σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022
Δευτέρα 16/05/2022 Από Αβραμόπουλος Κων/νο έως & Αλεβρόντα Γαρούφω
Τρίτη 17/05/2022 Από Αλεξανδρόπουλος Άγγελος έως & Αντωνόπουλος Χαρ/μπος
Τετάρτη 18/05/2022 Από Αντωνοπούλου Ανθή έως & Βασιλειάδου Αργυρή
Πέμπτη 19/05/2022 Από Βασιλείου Αθανάσιος έως & Γεωργίου Χρήστος
Παρασκευή 20/05/2022 Από Γεωργοβασιλόπουλος Ιωάννης έως & Γκοτσοπούλου Μαρία


2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022
Δευτέρα 23/05/2022 Από Γκούμα Ευφροσύνη έως & Δημοπούλου Φωτούλα
Τρίτη 24/05/2022 Από Δήμου Αθηνά έως & Ηλιόπουλος Χρήστος
Τετάρτη 25/05/2022 Από Ηλιοπούλου Αναστασία έως & Κακούρης Δημήτριος
Πέμπτη 26/05/2022 Από Καλαμιώτης Μιχαήλ έως & Καρβέλα Στυλιανή
Παρασκευή 27/05/2022 Από Καρβέλας Αθανάσιος έως & Κολοκυθά – Καρκαλή Νικολίνα

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022
Δευτέρα 30/05/2022 Από Κολοκυθάς Βασίλειος έως & Κουτσοπούλου Μαρία
Τρίτη 31/05/2022 Από Κουτσουμπελίτη Αικατερίνη έως & Λαμπρακόπουλος Σωτήριος
Τετάρτη 01/06/2022 Από Λαμπρακοπούλου Ανδρομάχη έως & Μακρή Σταματέλα
Πέμπτη 02/06/2022 Από Μακρής Γεώργιος έως & Μερτής Βασίλειος
Παρασκευή 03/06/2022 Από Μεσάζος Αριστείδης έως & Μουρίκη Σωτηρία

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022
Δευτέρα 06/06/2022 Από Μουρίκης Ανδρέας έως & Μπουζιώτης Νικόλαος
Τρίτη 07/06/2022 Από Μπούλη Αγλαΐα έως & Νικολόπουλος Χρήστος
Τετάρτη 08/06/2022 Από Νικολοπούλου Αγγελική έως & Παναγιωτόπουλος Χρήστος
Πέμπτη 09/06/2022 Από Παναγιωτοπούλου Αγγελική έως & Παπαϊωάννου Χρήστος
Παρασκευή 10/06/2022 Από Παπακανέλλου Ανδρέας έως & Παυλοπούλου Μαρία

 


5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022
Τρίτη 14/06/2022 Από Περικλόπουλος Βασίλειος έως & Ράπτη Παναγιώτα
Τετάρτη 15/06/2022 Από Ράπτης Άγγελος έως & Σανδραβέλης Χρήστος
Πέμπτη 16/06/2022 Από Σαρμά Ελένη έως & Σπηλίου Χρήστος
Παρασκευή 17/06/2022 Από Σπηλιωτακόπουλος Αθανάσιος έως & Σταυρόπουλος Χαρ/μπος


6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022
Δευτέρα 20/06/2022 Από Σταυροπούλου Αγγελική έως & Τρακαδά Ελένη
Τρίτη 21/06/2022 Από Τρακαδάς Ανδρέας έως & Τσινούκας Παναγιώτης
Τετάρτη 22/06/2022 Από Τσιντιλάκης Γεράσιμος έως & Φιλιππακοπούλου Χριστίνα
Πέμπτη 23/06/2022 Από Φιλιππόπουλος Αθανάσιος έως & Χριστόπουλος Κων/νος
Παρασκευή 24/06/2022 Από Χριστόπουλος Λεωνίδας έως & Ψωμά Παναγιώτα

 

Δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022
1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας - Διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος
3. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου
4. Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου ΟΓΑ (Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο φορέα).
5. ΑΜΚΑ
6. Φωτοαντίγραφο Ε9 στο οποίο θα αναγράφεται στα αγροτεμάχια που περιέχονται σε αυτό, ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
7. Φωτοαντίγραφα Ενοικιαστηρίων - σε περίπτωση ύπαρξης ενοικιαζόμενου φυτικού κεφαλαίου.
8. Φωτοαντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του Ζωικό Κεφάλαιο)
9. Φωτοαντίγραφο της Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
10. Φωτοαντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης και της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, σε περίπτωση Αγοροπωλησίας, Δωρεάς ή Γονικής Παροχής, από την 01/06/2021 έως και 31/05/2022.
11. Κωδικοί TAXIS (Είναι οι κωδικοί που απαιτούνται, για να υποβάλλει ο πολίτης την φορολογική του δήλωση, και χωρίς την προσκόμιση τους στην Υπηρεσία μας, δεν μπορεί να συνταχθεί η Ενιαία του Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022).


Σημείωση: Οι παραγωγοί που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2021 ή και προγενέστερα, και δεν έχουν μεταβολές στην Αίτηση τους, προσκομίζουν υποχρεωτικά μόνο τους Κωδικούς TAXIS, το Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τον ΑΦΜ τους, και το Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια που έχουν στην κυριότητά τους, και το ενοικιαστήριο τους, για την περίπτωση που δηλώνουν και μισθωμένα αγροτεμάχια.

Saitis Home Έπιπλα