ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πορίσματα ζημιών από διάφορα αίτια σε Παρασκευή και Κουνινά

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες με τα αθροιστικά πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν σε ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΥΣ από ζημιογόνο αίτια: 

  • ΠΑΓΕΤΟΣ την 10-04-2021, & 25-3-2021 στην Κοινότητα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  • ΧΑΛΑΖΙ την 15-03-2021 & 19-04-2021 στην Κοινότητα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  • KΑΥΣΩΝΑΣ την 1-07-2021,  16-07-2021 & 3-8-2021 στην Κοινότητα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  • ΠΑΓΕΤΟΣ την  10-04-2021, & 25-3-2021 στην Κοινότητα ΚΟΥΝΙΝΑΣ
  • ΧΑΛΑΖΙ την  19-04-2021 στην Κοινότητα  ΚΟΥΝΙΝΑΣ
  • ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ την 20-05-2021 στην Κοινότητα ΚΟΥΝΙΝΑΣ
  • KΑΥΣΩΝΑΣ την  16-07-2021 & 3-8-2021 στην Κοινότητα ΚΟΥΝΙΝΑΣ

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

 

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων: Από 18/03/2022 έως 28/03/2022.

Saitis Home Έπιπλα