ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αιτήσεις για το Μέτρο 11 "Βιολογική Γεωργία" στην Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο 11 "Βιολογική Γεωργία" του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο θα έχει τριετή χρονική διάρκεια,

με πρώτο έτος εφαρμογής το τρέχον, ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία (τμήμα επιδοτήσεων) από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 έως και Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση στήριξης που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, για τη συμμετοχή τους στο παραπάνω "Μέτρο".

Απαραιτητα Δικαιολογητικά: Κωδικοί Taxisnet.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26910-22410 / Εσωτερικά 165-203.

Saitis Home Έπιπλα