ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πορίσματα ΕΛΓΑ για ζημιές σε σταφιδαμπέλους στις κοινότητες Μαυρικίου και Μελισσίων

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα  εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν σε ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΥΣ  από το ζημιογόνο αίτιο.

KΑΥΣΩΝΑ, ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑΣ & ΠΑΓΕΤΟΣ την 3-08-2021 01-07-2021, 17-05-2021, 25-03-2021 &  10-04-2021στην  Κοινότητα   ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ & ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ αντίστοιχα.

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 20-01-2022 έως 01-02-2022.

Saitis Home Έπιπλα