ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΣ: Μέχρι 22 Ιουνίου η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για επιδοτήσεις

Η Παναιγιάλειος ΑΕΣ - ΑΕ, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς Επιδότησης που δεν έχουν υποβάλλει μέχρι και σήμερα την Ενιαία τους Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2021, ότι πρέπει να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της για να διεκπεραιώσουν την παραπάνω διαδικασία, καθώς ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προαναφερόμενης, έχει οριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Επισημαίνεται, ότι η παραγωγοί που δεν θα υποβάλλουν την παραπάνω Αίτηση, δεν θα λάβουν Επιδότηση για το έτος 2021.
 
Δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021
 
1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας - Διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος
3. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου
4. Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου ΟΓΑ (Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο φορέα).
5. ΑΜΚΑ
6. Φωτοαντίγραφο Ε9 στο οποίο θα αναγράφεται στα αγροτεμάχια που περιέχονται σε αυτό, ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
7. Φωτοαντίγραφα Ενοικιαστηρίων - σε περίπτωση ύπαρξης ενοικιαζόμενων φυτικού κεφαλαίου - στα οποία θα αναγράφεται σε κάθε αγροτεμάχιο ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
8. Φωτοαντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του Ζωικό Κεφάλαιο)
9. Φωτοαντίγραφο της Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
10. Φωτοαντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης και της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, σε περίπτωση Αγοροπωλησίας, Δωρεάς ή Γονικής Παροχής, από την 01/06/2020 έως και 31/05/2021.
11. Κωδικοί TAXIS (Είναι οι κωδικοί που απαιτούνται, για να υποβάλλει ο πολίτης την φορολογική του δήλωση, και χωρίς την προσκόμιση τους στην Υπηρεσία μας, δεν μπορεί να συνταχθεί η Ενιαία του Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2021).

Σημείωση: Οι παραγωγοί που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2020 ή και προγενέστερα, και δεν έχουν μεταβολές στην Αίτηση τους, προσκομίζουν υποχρεωτικά μόνο τους Κωδικούς TAXIS, το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και τον ΑΦΜ τους.

Saitis Home Έπιπλα