ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΣ: Ξεκινούν την Τετάρτη οι υποβολές Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης - Το πρόγραμμα προσέλευσηςΗ Παναιγιάλειος Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρία , ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς  Επιδότησης , Εξισωτικής Αποζημίωσης, Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, Κομφούζιο, Νέων Αγροτών, Επιστροφής Φ.Π.Α., τους πωλητές αγροτικών προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές και τέλος τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να ασφαλίσουν το Φυτικό και το Ζωϊκό τους Κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α με στόχο την αποζημίωσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ότι από την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, μπορούν να προσέρχονται  στα γραφεία βάσει του προγράμματος που ακολουθεί, ώστε να προχωρήσουν στην υποβολή της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της ένταξής τους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Η ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021 (διευκρινίσεις επί του προγράμματος προσέλευσης, δικαιολογητικών κ.τ.λ.), θα γίνεται μέσω επικοινωνίας στα τηλέφωνα που παρατίθενται ακολούθως, για λόγους αποφυγής συνωστισμού και κατ’ επέκταση δημόσιας υγείας και θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Τηλέφωνα : 26910 22410 – 26910 25169 / Εσωτερικά 165 - 203, Τμήμα Επιδοτήσεων


Δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021

1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας - Διαβατηρίου
2.    Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος
3.    Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου
4.    Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου ΟΓΑ (Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο φορέα).
5.    ΑΜΚΑ
6.    Φωτοαντίγραφο Ε9 στο οποίο θα αναγράφεται στα αγροτεμάχια που περιέχονται σε αυτό, ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
7.    Φωτοαντίγραφα Ενοικιαστηρίων -  σε περίπτωση ύπαρξης ενοικιαζόμενων φυτικού κεφαλαίου - στα οποία θα αναγράφεται σε κάθε αγροτεμάχιο ο ΑΤΑΚ  (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
8.    Φωτοαντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του Ζωικό Κεφάλαιο)
9.    Φωτοαντίγραφο της Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
10.    Φωτοαντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης και της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, σε περίπτωση Αγοροπωλησίας, Δωρεάς ή Γονικής Παροχής, από την 01/06/2020 έως και 31/05/2021.
11.    Κωδικοί TAXIS (Είναι οι κωδικοί που απαιτούνται, για να υποβάλει ο πολίτης την φορολογική του δήλωση, και χωρίς την προσκόμιση τους στην Υπηρεσία μας, δεν μπορεί να συνταχθεί η Ενιαία του Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2021).


Σημείωση: Οι παραγωγοί που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2020 ή και προγενέστερα, και δεν έχουν μεταβολές στην Αίτηση τους, προσκομίζουν υποχρεωτικά μόνο τους Κωδικούς  TAXIS, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και τον ΑΦΜ τους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΑΕΣ - ΑΕ1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2021

Τετάρτη             12/05/2021     Από Αβραμόπουλος Κων/νος έως & Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Πέμπτη              13/05/2021     Από Αναγνωστοπούλου Ειρήνη έως & Βαγενά Τασία
Παρασκευή         14/05/2021     Από Βαγενάς Αναστάσιος     έως & Γεωργίου Φώτιος   

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2021

Δευτέρα       17/05/2021     Από Γεωργοβασιλόπουλος Ιωάννης έως & Γρυλλή Πανωραία Μαρία
Τρίτη           18/05/2021     Από Δαβίλλας Γεώργιος έως & Ζαμπάρου Όλγα
Τετάρτη      19/05/2021      Από Ζάννη Αικατερίνη έως & Κακκαβάς Τρύφων
Πέμπτη       20/05/2021      Από  Κακκός Γεώργιος έως & Κασσέρης Αλέξιος
Παρασκευή 21/05/2021     Από Κάστη Μαρία έως & Κουϊτώρου Κωνσταντίνα Ζανέτ

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2021

Δευτέρα        24/05/2021     Από Κούκος Βασίλειος  έως & Λαλαγιάννης Ιωάννης
Τρίτη            25/05/2021    Από Λαλιώτη Γεωργία έως & Μανιφάβα Βασιλική
Τετάρτη       26/05/2021    Από Μανιώτης Θεμιστοκλής έως & Μιχαλόπουλος Χρήστος
Πέμπτη        27/05/2021    Από Μιχαλοπούλου Μαρία έως & Μπουζιώτης Νικόλαος
Παρασκευή  28/05/2021   Από Μπούλη Αγλαΐα έως & Ξηρού Σταυρούλα

4η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2021

Δευτέρα     31/05/2021    Από  Ξυλιά Αντωνία  έως & Παπαδημητροπούλου Ευγενία
Τρίτη         01/06/2021     Από Παπαδιαμαντόπουλος Ανδρέας έως & Περλέγκας Παναγιώτης
Τετάρτη     02/06/2021    Από Πέρρα Δήμητρα έως & Ριτσινιά Σωτηρία
Πέμπτη      03/06/2021     Από  Ρόγκα Βασιλική έως & Σκουρλάκης Γρηγόριος
Παρασκευή 04/06/2021    Από Σκούρτης Παναγιώτης έως & Σταμπουλόπουλος Άγγελος

5η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2021

Δευτέρα      07/06/2021    Από Σταυρόπουλος Άγγελος έως & Τριανταφυλλοπούλου Σοφία
Τρίτη          08/06/2021 Από  Τριάντη Μαρία έως & Τσώνης Μιχαήλ
Τετάρτη     09/06/2021 Από Υφαντής Διονύσιος  έως & Χριστοδουλοπούλου  Αγγελική
Πέμπτη       10/06/2021 Από Χριστοδούλου Βασίλειος έως & Ψωμά Βαρβάρα

Saitis Home Έπιπλα