ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αιτήσεις επανεκτίμησης για πορίσματα ζημιών του περασμένου χειμώνα στην Κουνινά

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα  εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν στους ελαιώνες τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020 από χαλάζι και ανεμοθύελλα, στην κοινότητα Κουνινάς.

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων: Από 01-09-2020 έως 11-09-2020.

Saitis Home Έπιπλα