ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ΠΒ 199 που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΓΣ Πατρών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τίτλο «Ζωική Παραγωγή»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ΠΒ 199 που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΓΣ Πατρών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τίτλο «Ζωική Παραγωγή» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο εφαρμογής: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα που αφορούσε στη διαχείριση, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιήθηκε σε δύο αίθουσες του ΚΕΚ Practica στην Πάτρα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 20 καταρτιζόμενοι από 3 Δήμους  του νομού Αχαΐας (Πατρών, Δυτικής Αχαΐας και Αιγιάλειας) και στη διάρκεια των 150 ωρών μεταξύ άλλων διδάχτηκαν βασικές αρχές αναπαραγωγής και διατροφής των ζώων, μοντέλα οργάνωσης αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών, προοπτικές της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα, ελληνικές φυλές παραγωγικών ζώων, τα πιο σημαντικά λοιμώδη νοσήματα, παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος και κρέατος, τα βιολογικά προϊόντα και προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ),  αρχές πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, βασικές γνώσεις Η/Υ, λογιστικής και μάρκετινγκ, κ.ά. Στα πλαίσια προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των καταρτιζομένων στους χώρους υλοποίησης καταρτίσεων και για την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 εξασφαλίστηκε η ύπαρξη δύο (2) γειτνιαζουσών αιθουσών, όπου  τα μαθήματα διεξήχθησαν ταυτόχρονα σε δύο (2) τμήματα. Στο δεύτερο τμήμα το μάθημα διεξάχθηκε με τη μέθοδο της ενδοεπικοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, έγινε αξιολόγηση και γραπτή εξέταση των συμμετεχόντων το Σάββατο 18 Ιουλίου ώστε να λάβουν και τη σχετική πιστοποίηση.
                                                                                    

Saitis Home Έπιπλα